Hondenhaltes tegen poepoverlast in Oosterpark Groningen

De Oosterparkwijk in Groningen krijgt een aantal zogeheten hondenhaltes, bedoeld op poep op te ruimen. Ook komen er 27 nieuwe afvalbakken.

De maatregelen moeten de overlast van zwerfvuil en hondenpoep tegengaan.

Ergernis

Uit een afvalenquête van de Coöperatieve Wijkraad,onder zo’n 212 leden van het wijkpanel blijkt dat wijkbewoners zich het meest ergeren aan zwerfvuil (34 procent), vuil dat mensen achterlaten naast de (ondergrondse) afvalcontainers (36 procent) en hondenpoep (14 procent). Zo’n 8 procent zegt geen last te hebben van afval.

Aan elk panellid is gevraagd waar hij of zij graag een extra prullenbak zou zien in de wijk, die op dit moment 90 ondergrondse afvalcontainers telt. Ook is geïnventariseerd op welke plekken mensen last hebben van hondenpoep (zie kaartje). Van de 27 nieuwe bakken komen er 7 aan de ondergrondse containers vast te zitten, de rest wordt ‘los’ verspreid over de wijk. Hoeveel hondenhaltes er komen, is nog niet bekend.

Prullenbakken beschilderen

Deelnemers noemen het niet goed werken van de containers als voornaamste reden om afvalzakken naast de prullenbak te zetten. Ook zijn bewoners sneller geneigd afval te ‘dumpen’ als er al andere zakken naast de containers staan. Hoewel maar 9 procent van de ondervraagden een hond heeft, ervaart bijna 70 procent last van hondenpoep op straat. Ook vindt meer dan de helft (57 procent) het toezicht en de handhaving te laks.

Deze zomer worden de hondenhaltes geplaatst, bestaande uit twee groene prullenbakken boven elkaar. De bovenste bevat opruimzakjes, die hondenbezitters in de onderste kunnen weggooien. Hiernaast gaan bewoners een deel van de prullenbakken in de wijk verfraaien door deze te beschilderen, in de hoop dat dit mensen minder uitnodigt er iets tegenaan of naast te zetten.

Wijkwandeling

In navolging van de peiling is op initiatief van de coöperatieve wijkraad afgelopen weekend een wandeling door de buurt gemaakt, om bewoners die geen deel uitmaken van de raad of het panel naar hun mening te vragen. Ook konden zij bij de Jumbo aan het Linnaeusplein een voorbeeld van een hondenhalte bekijken.

Naar aanleiding van de enquêteresultaten en de bevindingen van de wandeling, bepaalt de coöperatieve wijkraad in samenwerking met de bewonersorganisatie, het WIJ-team, WerkPro en de gemeente waar de nieuwe afvalbakken moeten komen.

Coöperatieve Wijkraad

De Oosterparkwijk is dit jaar begonnen aan een experiment met een coöperatieve wijkraad. Hierin zetelen elf bewoners en zes raadsleden, die zelfstandig besluiten mogen nemen over de wijk. Het wijkpanel, bestaande uit driehonderd leden, is de online-achterban waarmee de raad beslissingen en plannen afstemt.

Meer weten? Zie www.cooperatievewijkraado50.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu