Honderden bomen leggen het loodje in Blauwestad door slechte bodem

In Blauwestad worden honderden bomen gepoot ter vervanging van de niet tot wasdom gekomen bomen. Foto: Blauwestad

In Blauwestad hebben enkele honderden bomen het loodje gelegd. Toen ze werden gepoot is onvoldoende nagedacht over een goede bodemstructuur.

Onvoldoende rekening gehouden met de bodemstructuur

De bomen zijn ruim tien jaar geleden gepoot toen ook de eerste woningen werden gebouwd. ,,Er is destijds veel gegraven, maar onvoldoende rekening gehouden met de bodemstructuur”, verklaart René Perton van Blauwestad de kaalslag. ,,We hebben daarom nu uitval, maar dat gaan we herstellen. We zijn bezig met nieuwe aanplant, zowel bomen als struiken komen in het gebied.”

Om te voorkomen dat weer veel bomen sneuvelen, wordt ook gekeken waar nu drainage moet worden aangelegd en of de grond voldoende humusrijk is. Daar was destijds weinig oog voor. Enkele tienduizenden euro’s investeert Blauwestad in wat Perton een kwaliteitsimpuls voor het gebied noemt. ,,We kijken ook naar bestrating en de aanleg van speelvoorzieningen. We willen nieuwe bewoners tonen hoe het gebied er echt uitziet.”

We maken nu een kwaliteitsslag

Ruim tien jaar geleden lag het accent voor Blauwestad op bouwen van woningen. ,,Mensen die nu hun oog op een huis en kavel in Blauwestad laten vallen willen direct een eindbeeld zien. Ik kan ze niet ongelijk geven. Dat is voor Blauwestad ook een omslag in denken. Met het optimaliseren van het groen, op een aantal plekken bestrating verbeteren en in bepaalde wijken speelvoorzieningen creëren maken we nu een kwaliteitsslag. We serveren nu uit wat we te bieden hebben.” In het najaar wordt een tweede ronde door het gebied gemaakt wat betreft het poten en planten van bomen en struiken. Voor de aanleg van groen is het bedrijf Stedelijk Haren in de arm genomen. ,,Zij hebben veel ervaring met dit soort gebieden en weten welke boomsoorten waar moeten staan en welke grond daar bij past.”

Bouw van woningen en kavelverkoop loopt voorspoedig

De bouw van woningen en kavelverkoop loopt nog steeds voorspoedig. ,,Met enkele aanpassingen kunnen we ondanks de crisis doorwerken. Wij willen als overheid ook het goede voorbeeld geven en bedrijven aan het werk houden. Vooral ook na de crisis. Bouwend Nederland heeft een oproep gedaan om aanbestedingen de deur uit te doen en om werk te blijven creëren. Daarin slagen we tot dusver prima en zijn we ook hard mee bezig. Ook de kavelverkoop loopt nog steeds goed en de afspraken blijven binnenlopen.” Sinds 2005 toen met woningbouw is begonnen, zijn bijna vierhonderd kavels verkocht. Tussen medio 2016 en 2020 liep het relatief hard met 190 verkochte kavels. Dit jaar verwacht Perton dat er circa 52 kavels worden verkocht. Dat betekent dat er nu ongeveer duizend mensen wonen in Blauwestad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu