Hoogezand-Sappemeer werkt niet mee aan zoutwinning Nedmag

FOTO: ARCHIEF DVHN

Burgemeester en Wethouders van Hoogezand-Sappemeer verlenen geen medewerking aan het plan voor het inrichten van een zoutwinningslocatie bij Kiel-Windeweer.

Naar de mening van het college veroorzaakt de voorgenomen zoutwinning nu en in de toekomst veel onzekerheid en onrust bij de bevolking. Dat komt bovenop de aardbevingenproblematiek, het schadeonderzoek dat nu in Kiel-Windeweer en omgeving plaatsvindt en de voorgenomen plaatsing van windmolens in de omgeving van Meeden.