Hoogezand wil kazerne houden

Foto archief DvhN

Politiek Hoogezand-Sappemeer voelt er niets voor om de brandweerkazerne zonder voorwaarden over te doen aan de Veiligheidsregio Groningen.

Politiek Hoogezand-Sappemeer voelt er niets voor om de brandweerkazerne zonder voorwaarden over te doen aan de Veiligheidsregio Groningen.

Kort door de bocht
,,Wij hebben een goed onderhouden brandweerkazerne'', zegt Maarten van der Meijden (CDA). ,,Om die tegen boekwaarde (209.000 euro) over te doen aan de Veiligheidsregio, is ons wat al te kort door de bocht. Wij willen een betere financiële onderbouwing en het recht van eerste koop, mocht de Veiligheidsregio van het gebouw af willen.''

De brandweerkazerne in Hoogezand-Sappemeer staat aan de Rembrandtlaan bij het Winschoterdiep. ,,Wat gebeurt er als over een paar jaar besloten wordt centraal in de heringedeelde gemeente een nieuwe brandweerkazerne te bouwen? Dan kan het niet zo zijn dat de Veiligheidsregio deze locatie verkoopt aan een projectontwikkelaar.''

Niet gewenst
Wat politici ook tegen de borst stuit, is de toon van het stuk. Daarin staat met zoveel woorden dat de raden er maar mee moeten instemmen en dat inspraak niet gewenst is.

In het voorstel huisvesting staat dat de Veiligheidsregio Groningen de brandweerkazernes in de Groninger gemeenten overneemt. De huisvestingslasten worden dan gedeeld. Hoogezand-Sappemeer zou daar dit jaar 135.000 euro aan moeten bijdragen, 30.000 euro meer dan gepland.

Na een gewenningsperiode van drie jaar betaalt Hoogezand-Sappemeer in 2018 155.000 euro aan de Veiligheidsregio. Daar staat onder meer tegenover dat de gemeente niet langer onderhoudsplichtig is.

Meebetalen
,,Wij hebben de huisvesting van de brandweer op orde, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Ons wordt gevraagd mee te betalen aan het achterstallig onderhoud van andere gemeenten'', aldus Van der Meijden. Hij vindt dat de mogelijkheid van verhuur van de brandweerkazerne aan de Veiligheidsregio moet worden onderzocht. Dat gebeurt ook op plaatsen waar kazernes door derden worden gebruikt.

Burgemeester Peter de Jonge zegt dat Hoogezand-Sappemeer tot 2012 tegen een scherpe prijs goede brandweerzorg heeft gehad. ,,Daarna is ons door de rijksoverheid de Veiligheidsregio opgedrongen.'' De suggestie van de raad dat de Veiligheidsregio de brandweerkazerne dan maar moet huren van de gemeente, zei De Jonge te zullen onderzoeken.

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu