Hoogleraar Boogers wil snel aan de slag met onderzoek naar gronddeals Groningen Seaports. 'Wij staan er landelijk mooi gekleurd op'

Hoogleraar Marcel Boogers wil snel aan de slag met het onderzoek naar de omstreden gronddeals door Groningen Seaports. Na de zomer verwacht hij de eerste resultaten te presenteren.

De Eemshaven met op de voorgrond het Google-datacenter waar nu ophef over is gerezen wegens omstreden grondtransacties.

De Eemshaven met op de voorgrond het Google-datacenter waar nu ophef over is gerezen wegens omstreden grondtransacties. Foto: Archief DvhN

Dat zegt de Twentse hoogleraar regionaal bestuur in reactie op zijn voordracht. Volgende week vrijdag hakt het bestuur van de havenbeheerder de knoop door over de opdracht voor een onderzoek naar de rechtmatigheid van de gronddeals die de havenbeheerder tien jaar geleden sloot voor de komst van een Google-datacenter in de Eemshaven.

Voortvarend aan de slag met interviews en stukken. Maar: ‘Kwaliteit gaat voor snelheid’

Boogers wil daarna zo snel mogelijk alle relevante documenten op tafel hebben en de eerste interview-afspraken maken met betrokkenen bij de gronddeals. Hij verwacht na de zomer zijn bevindingen te presenteren, maar laat zich niet vastpinnen op een exacte termijn. ,,Kwaliteit gaat voor snelheid.’’

Inhoudelijk wil de hoogleraar niet vooruitlopen op zijn aanstaande onderzoek. De aandeelhouders in Groningen Seaports, de provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en het Hogeland, willen de onderste steen boven hebben na een geruchtmakende Nieuwsuur -uitzending over de Google-deals.

Nieuwsuur-reportage: ‘Vriendjespolitiek’ en ‘voorkennis’ bij gronddeals

Volgens het tv-actualiteitenprogramma zijn de toenmalige Groningen Seaports-bestuurders hun boekje ver te buiten gegaan bij de aan- en verkoop van grond voor het datacenter in de Eemshaven en voor het zogeheten Dubbele Dijk-project. Daarbij zou een grondeigenaar, Bakker Bierum, voor miljoenen zijn bevoordeeld en op de koop toe lucratieve windmolenrechten toegekend hebben gekregen.

Professor Boogers moet boven water krijgen of er sprake is van ‘vriendjespolitiek’ en ‘voorkennis’, zoals Nieuwsuur stelt. Bakker Bierum zou via connecties bij Groningen Seaports hebben geweten van de plannen van Google en daarom landbouwgrond in de Eemshaven hebben gekocht en vervolgens met miljoenenwinst hebben doorverkocht aan de havenbeheerder.

‘Onbevoegde grondtransacties’, ver boven feitelijke marktwaarde

Ook voor het Dubbele Dijk-project bij Bierum sloot het bedrijf een 25 jaar lopend pachtcontract met Groningen Seaports voor een bedrag dat volgens Nieuwsuur vele malen boven de feitelijke marktwaarde van zijn grond lag. Het programma spreekt van ‘onbevoegde transacties’: de bedragen zouden de bevoegdheid van de bestuurders ver te boven zijn gegaan.

Boogers geldt als een gezaghebbende bestuurskundige en onderzoeker op het gebied van regionaal bestuur. Hij dook onder meer in het vroegtijdig vertrek van Harald Bouman in 2019 als burgemeester van Noordoostpolder. Volgens de onderzoeker strandde de oud-wethouder van Eemsmond onder meer op de bestuurscultuur in die gemeente.

Boogers laatste Groningse onderzoek: referendum Noordwand Grote Markt

Zijn laatste onderzoek in Groningen dateert alweer van twintig jaar geleden. In 2001 analyseerde hij samen met zijn Tilburgse collega Pieter Tops het referendum in de stad Groningen over de plannen voor de noordwand van de Grote Markt. Volgens de onderzoekers konden de tegenstanders die volksraadpleging winnen omdat het gemeentebestuur zich te weinig weerde tegen de argumenten uit het ‘nee’-kamp.

In de affaire rond Groningen Seaports moet Boogers achterhalen ,,wie wanneer waarvoor verantwoordelijk was’’, stelde ChristenUnie-Statenlid Gerrit Jan Steenbergen woensdag in Provinciale Staten. Hij schreef als vertegenwoordiger van de provincie in het GSP-bestuur mee aan de onderzoeksopdracht, samen met zijn Groninger Belang-collega Hans Haze.

Politiek wil snel duidelijkheid: ‘Wij staan er mooi gekleurd op’

Ook Provinciale Staten willen dat Boogers het onderzoek voortvarend oppakt. ,,Dit moet niet te lang blijven hangen’’, stelde Groninger Belang-fractievoorzitter Bram Schmaal woensdag. ,,Wij staan er landelijk mooi gekleurd op’’, vindt ook VVD-woordvoerder Nico Bakker.

De Staten steunen in meerderheid de onderzoeksopdracht aan Boogers. Al vinden vooral SP, Partij voor het Noorden, PVV en 50Plus dat het eigenlijk door de ‘eigen’ Noordelijke Rekenkamer zou moeten worden uitgevoerd. De gemeenteraden van medeaandeelhouders Eemsdelta en het Hogeland buigen zich er de komende dagen nog over in de aanloop naar het definitieve besluit in het GSP-bestuur op 2 juli.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu