Hoogleraar RUG verwacht binnen tien jaar huishoudrobot in Nederland

Robotisering is voor de RUG geen speerpunt. Wel wordt er onderzoek naar verricht. Hoogleraar Ming Cao is gespecialiseerd in mobiele autonome robots.

Foto: Siese Veenstra

Zelfrijdende auto’s die op de weg een gelijke afstand tot elkaar bewaren. Die met elkaar communiceren zonder tussenkomst van de passagier. Het lijkt nog steeds toekomstmuziek, maar binnen een jaar of vijf gaat het wel degelijk gebeuren. Zulke auto’s zijn - in vaktermen gesproken - ‘mobiele autonome robots’. Aan de Rijksuniversiteit Groningen is dat het vakgebied van Ming Cao (40).

Nieuws

menu