Hoogleraar René Veenstra: Sociologie in Groningen staat er uitstekend voor

René Veenstra.

De vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen bestaat 80 jaar. Vrijdag wordt dat gevierd. Hoogleraar René Veenstra, directeur van de vakgroep, legt uit.

80 jaar sociologie, dat is niet niks.

,,We zijn op leeftijd, maar nog steeds  alive and kicking .’’

Even voor leken: wat is sociologie in één zin?

,,Sociologie houdt zich bezig met het begrijpen van sociale ontwikkelingen en het helpen oplossen van sociale problemen.’’ 

Sociologie was vooral in de jaren zeventig erg populair.

,,Dat klopt. Het vak paste goed in een tijd waarin het idee van de maakbare samenleving opgang maakte. Veel mensen wilden sociologie studeren om de wereld te verbeteren.’’

De studentenaantallen zijn sindsdien behoorlijk gekelderd.

,,Ja, in de jaren zeventig kregen we minstens tweehonderd eerstejaars per jaar, nu nog zo’n honderd. De overige studentenaantallen zijn in de laatste decennia natuurlijk ontzettend gestegen. Als we waren meegegroeid, dan zouden we nu zeshonderd eerstejaars moeten hebben.’’

Binnen de sociale wetenschappen kiezen veel studenten tegenwoordig voor psychologie. Kennelijk spreekt nu vooral het idee van de maakbare mens tot de verbeelding.

,,Dat klinkt inderdaad plausibel. Dat neemt niet weg dat binnen de sociologie niet alleen de groep, maar ook het individu wordt bestudeerd. Zo draait het in mijn eigen onderzoek naar pesten niet alleen om groepsnormen, maar ook om hoe die tot stand komen en doorwerken op individuele pesters en slachtoffers. Vaak kun je door groepsprocessen te veranderen meer bereiken dan door je alleen op het individu te richten.’’

Wat is het toekomstperspectief van sociologie in Groningen?

,,Erg goed. Volgens de laatste evaluatie staat zowel het onderzoek als het onderwijs van sociologie uitstekend aangeschreven binnen het universitaire landschap van de RUG. Ook internationaal hebben we een ijzersterke reputatie.’’

Dus alle reden voor een feestje?

,,Zeker, er zijn meer kansen dan zorgen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu