Hoop gloort voor doveninternaat Haren

Hoop gloort voor doveninternaat Haren ANP

Er gloort duidelijk hoop voor het internaat van dovenschool Kentalis Guyot in Haren. Staatssecretaris Sander Dekker wilde de subsidie intrekken, omdat hij vindt dat onderwijsgeld niet voor onderdak is. Maar het internaat kan toch vrijwel zeker blijven bestaan, bleek woensdag in de Tweede Kamer.

Een meerderheid van de Kamer wil het internaat openhouden. D66 bereidt een motie voor om de Kamer dit ook helder te laten uitspreken. Dekker legt zich er dan bij neer, beloofde hij.

Het geld moet dan komen uit de bronnen voor passend onderwijs aan kinderen met een beperking. Dekker vindt wel dat kinderen zoveel mogelijk onderwijs moeten krijgen op gewone scholen, bijvoorbeeld met een doventolk. Hij zou graag ook nog naar alternatieven voor Haren omzien in het hele land. Hij wees erop dat ouders soms hun kinderen ,,met pijn in het hart'' zo ver weg sturen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu