Hopen op nieuw buurtcentrum

Aukje Oortwijn, vrijwilliger in de peuterspeelzaal, hoopt op nieuw buurtcentrum. FOTO HARRY TIELMAN

De gemeente Stadskanaal heeft het voornemen de Cereswijk een nieuw buurtcentrum te geven. Aukje Oortwijn, voorzitter van de wijkraad, hoopt van ganser harte dat die voorziening er komt.

Waar nu de lege voormalige christelijke basisschool De Meander staat, moet het nieuwe buurtcentrum van de Cereswijk verrijzen. Aukje Oortwijn, voorzitter van de wijkraad, kan bijna niet wachten op die nieuwe voorziening.

De Cereswijk ligt op de grens van Stads- en Musselkanaal en omvat onder meer het Ceresdorp, een volksbuurt met veel rijtjeshuizen. De 56-jarige Oortwijn woont in zo'n huis en voelt zich daar als een vis in het water. ,,Ik ben in deze buurt geboren en getogen'', vertelt ze. ,,Eén jaartje ben ik weggeweest maar ik ben blij terug te zijn.''

Buurthuis en peuterspeelzaal

Ze is de voorzitter van de plaatselijke wijkraad. Dat is de spreekbuis van de bewoners richting de gemeente Stadskanaal. In die hoedanigheid is ze nauw betrokken bij het plan van die gemeente om in de Cereswijk een nieuwe accommodatie neer te zetten.

Die moet komen waar nu de lege christelijke basisschool staat. Die sloot de deuren wegens een te gering aantal leerlingen. ,,Het plan omvat de gedeeltelijke sloop van de school'', vertelt Oortwijn. ,,In het resterende deel komt ons buurthuis De Stobbe. Dat staat nu elders in de wijk, maar is verouderd. In De Stobbe zit ook de peuterspeelzaal en die verhuist mee''.

Bij dat nieuwe onderkomen voor het buurthuis moet ook een nieuw pand voor de openbare basisschool De Badde worden neergezet.. ,,Die zit nu ook in een ouder gebouw. Zo krijg je dus een accommodatie voor alle bewoners uit de wijk. Ik zal er ook vaak zijn want ik ben vrijwilliger in de peuterspeelzaal. Het zou prachtig zijn als dit plan wordt uitgevoerd. Maar ja, we moeten afwachten.''

Leefbaarheid

In het gemeentehuis staan alle lichten namelijk nog niet op groen. Wethouder Francis Boen (PvdA) maakt duidelijk dat de bedoelingen goed zijn waar het de accommodatie betreft. ,,Maar de gemeenteraad moet in de loop van dit jaar nog akkoord gaan.''

Oortwijn hoopt dat de raadsleden ja zeggen en de voorziening er snel staat. ,,Dan hebben we een accommodatie die belangrijk is voor de leefbaarheid. Daarvoor zou een winkel ook goed zijn. Vroeger waren er veel winkels maar ze zijn verdwenen. En dat terwijl ouderen in onze wijk er zo'n behoefte aan hebben. Ze willen dichtbij huis boodschappen doen.''

Nieuws

Meest gelezen

menu