Horeca Groningen wil gelijk speelveld

ANP

De stedelijke horeca-ondernemers willen als serieuze en volwaardige gesprekspartner worden gezien in het overleg over de toekomst van de stad Groningen.

Deze wens is gisteren uitdrukkelijk uitgesproken tijdens de algemene ledenvergadering van de stedelijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Hotel De Doelen. De toekomst van de stad is belangrijk, omdat het speelveld voor de horecabranche snel verandert. Concurrenten van de traditionele aanbieders rukken op en trekken omzet naar zich toe.

De grootste wens van de ondernemers is een gelijk speelveld voor iedereen die horeca aanbiedt. Anders gezegd: de voorwaarden waaronder horecadiensten in de stad worden aangeboden, moeten voor alle aanbieders altijd gelijk zijn aan die van de reguliere horeca. Daarbij moet het verstrekken van alcohol aan professionals zijn voorbehouden.

De leden van Koninklijke Horeca Nederland juichen nieuwe horecaformules van harte toe, mits van gelijkwaardigheid in de behandeling sprake is. In het verleden verzette de brancheorganisatie zich nog wel eens tegen de ongebreidelde groei van vooral daghoreca, maar ze erkent tegelijk dat bezoekers van de binnenstad van Groningen diversiteit op prijs stelt.

In het periodieke overleg van het dagelijks bestuur van Koninklijke Horeca Nederland met het gemeentebestuur zijn de zorgen regelmatig geuit. ,,We hebben de indruk dat de beleidsmakers onze gedachten en suggesties niet altijd serieus nemen. Wij willen echt ons steentje bijdragen aan de verdere toeristische en een gastvrije ontwikkeling van de stad’’, zegt Jan Bas van Aalderen.

Van Aalderen was tot gisteren voorzitter van de stedelijke afdeling van de werkgeversorganisatie. Zijn opvolger is Irene van der Velde, die samen met haar partner twee horecabedrijven in de binnenstad van Groningen heeft. Koninklijke Horeca Nederland probeert al langere tijd de regering te bewegen een nieuwe drank- en horecawet vast te stellen.

De stedelijke afdeling heeft haar bezwaren tegen de enorme groei van het aantal (dag)horecabedrijven laten varen. De algemene indruk bestaat dat de toename niet heeft geleid tot omzetdaling bij bestaande bedrijven. De stedelijke horeca telde vorig jaar 781 bedrijven en bood werk aan 6464 personen (peildatum 1 april 2015).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu