Hospices in Groningen hanteren strak regime om corona buiten de deur te houden

Vrijwilligers van het hospice in Stadskanaal meten bij elkaar de temperatuur. Vlnr Janny de Jonge, Roelof Kuik en Lummie de Vries. Foto: Harry Tielman

De zes hospices in de provincie Groningen trachten met man en macht het coronavirus buiten de deur te houden en zijn daar tot nu toe in geslaagd.

Dat zegt Jaqueline Tijhaar. Zij is coördinator van palliatieve netwerken in het Noorden waar ook de Groningse hospices onder vallen.

Zij staan in de stad Groningen, Leek, Stadskanaal, Appingedam, Winschoten en Hoogezand en hanteren sinds de uitbraak een strak ‘anti-coronaregime’. ,,Want als zich in een hospice een besmetting voordoet, moet die op slot met alle gevolgen van dien en dat willen we natuurlijk voorkomen’’, aldus Tijhaar.

Eerst getest

Dat regime houdt volgens de coördinator onder meer in dat bij het betreden van de hospices het handen wassen verplicht is, dat vrijwilligers en bezoekers met klachten thuisblijven en dat de gasten die in de hospices de laatste fase van hun leven doorbrengen, eerst worden getest.

,,Ook is in enkele hospices waar niet zoveel ruimte is, bijvoorbeeld dat in Groningen, het aantal beschikbare bedden teruggebracht’’, zegt Tijhaar. ,,Anders komen er te veel bezoekers en vrijwilligers waardoor de 1,5 meterregel niet gehandhaafd kan worden. Er zijn sowieso wat minder vrijwilligers actief. Een aantal van hen valt immers ook onder de risicogroep.’’

Het geringere aantal bedden en vrijwilligers is er mogelijk de oorzaak van dat enkele hospices momenteel een wachtlijst hebben: zij kunnen niet meteen aan elke aanvraag voor opname voldoen. ,,Maar misschien waren er zonder corona ook wachtlijsten geweest’’, zegt Tijhaar. ,,We zien dat vaker in bepaalde perioden van het jaar.’’

Zorgen over toename besmettingen

De coördinator ziet dat het aantal besmettingen ook in Groningen momenteel fors groeit. ,,Daar maak ik me natuurlijk zorgen over. Het blijft nodig heel strikt alle maatregelen uit te voeren.’’

Dat zegt ook Roelof Kuik, voorzitter van de hospice in Stadskanaal. Die zit in een pand bij het Refaja Ziekenhuis. ,,We hebben in dat pand gelukkig veel ruimte en kunnen onze drie bedden blijven gebruiken’’, aldus Kuik. ,,Maar verder gaat het er streng aan toe bij ons. Van iedereen die binnenkomt, wordt de temperatuur gemeten, iedereen krijgt vragen over zijn of haar gezondheid. Ook bij ons wordt iedere gast, voordat hij of zij bij ons komt, eerst getest op corona. Zodat we zeker weten dat onze vrijwilligers zonder risico’s hun taak kunnen verrichten. En verschillende keren per dag worden de deurkrukken gereinigd, elke keer als er een nieuwe groep vrijwilligers komt. Ik hoop dat we zo goed door de crisis komen.’’

Minder geld?

Een ‘zakelijke zorg’ heeft Kuik daarbij wel. ,,We hebben door de crisis dit jaar wel minder gasten en het rijk baseert de bijdragen die we volgend jaar krijgen, op het aantal gasten over 2020. We krijgen daarom volgend jaar misschien veel minder geld en dat terwijl we dat geld hard nodig hebben.’’

Jacqueline Tijhaar zegt dat als de Groninger hospices over dat laatste aan de bel trekken, er zeker in Den Haag over gesproken zal worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu