Sportvisserij Groningen Drenthe: 'Het reservaat voor palingen in de Westerwoldse Aa moet blijven'

De Westerwoldse Aa is 15 jaar een palingreservaat en blijft dat als het aan Sportvisserij Groningen Drenthe ligt. Foto: Huisman Media

De Westerwoldse Aa is 15 jaar een palingreservaat. Als het aan Sportvisserij Groningen Drenthe ligt, houdt de rivier die beschermde status.

,,We zien namelijk meer jonge paling in die rivier en ook de Ruiten Aa’’, zegt woordvoerder Albert Jan Scheper. ,,Een teken dat ons reservaat vruchten afwerpt.’’

Die reservaat werd in 2005 met het Waterschap Hunze en Aa’s ‘ingevoerd’. Het betekent dat in de rivier niet meer door beroepsvissers paling mag worden gevangen. Sportvissers moeten een gevangen paling terugzetten.

Aanleiding voor dit nieuwe regime, was het feit dat het slecht ging met de paling. Steeds minder glasaaltjes zwommen bij de Groningse kust waterwegen binnen om daar zich te ontwikkelen tot palingen.

,,We wilden onderzoeken of dit aan de visserij lag of andere oorzaken had’’, aldus Scheper. ,,Dat zijn we dus gaan doen in de Westerwoldse Aa. We hebben daar regelmatig de palingstand gecontroleerd.’’

Die controles leverden bemoedigende resultaten op. ,,Wel was het moeilijk te concluderen of dit alleen kwam door onze aanpak. Er zijn namelijk meer maatregelen genomen. Zo kunnen glasaaltjes via de aalgoot bij Nieuwe Statenzijl beter de Westerwoldse Aa opzwemmen. Maar we zien dus een verbetering.’’

Scheper hoopt dat het volgend onderzoek in oktober die ook aantoont. ,, We kijken dan met fuiken en elektroapparatuur hoe de paling in het reservaat er voor staat.’’

Sportvisserij Nederland voert het onderzoek uit, het waterschap en Sportvisserij Groningen Drenthe beslissen dan over de toekomst van het reservaat. ,,Wij hopen dus dat het blijft en we zo een bijdrage aan de palingstand blijven leveren. De palingen verlaten immers op zeker moment weer de Westerwoldse Aa en zwemmen naar de Sargassozee, hun geboorteplek, om daar te paaien. Hoe meer palingen dat doen, hoe beter. Te meer omdat de vis er in het algemeen nog steeds slecht voorstaat’’.

Nieuws

Meest gelezen

menu