Huisvesting statushouders is voor gemeenten in Groningen en Drenthe 'geen probleem'

Statushouders richten hun woning in. Foto: Harry Tielman

Noordelijke gemeenten komen niet in de knel bij de huisvesting van asielzoekers.

Deze week werd bekend dat de gemeenten in Nederland in de tweede helft van 2020 onderdak moeten verlenen aan 6500 statushouders. Dat lijkt veel, maar het aantal wordt over alle gemeenten verdeeld naar rato van inwonertal.

In de eerste helft van dit jaar moesten 5500 vergunninghouders worden gehuisvest, het overgrote deel in sociale huurwoningen. De noordelijke gemeenten hebben geen noemenswaardige achterstanden. De taakstelling tot 1 juli varieert bij de meeste gemeenten tussen 5 en 20 woningen. Alleen grote gemeenten als Emmen (47) en Groningen (80) steken daar ver bovenuit.

Urgentielijst

Groningen laat via woordvoerder Manon Hoiting weten dat van de 105 mensen die het voor 1 juli moet huisvesten er 50 al een plek hebben gevonden. Ze komen allemaal op de urgentielijst te staan en moeten zelf een woning zoeken. Daarbij worden ze geholpen door Humanitas. ,,We liggen op schema en voorzien voor de tweede helft van het jaar ook geen problemen ’’

Ook andere gemeenten hebben voldoende geschikte huurwoningen voor statushouders binnen de gemeentegrenzen, wat in het verleden wel eens anders is geweest.

Op schema

Woordvoerder Marieke Helling van Emmen zegt dat haar gemeente eveneens op schema ligt. ,,We hebben geen signalen ontvangen dat er tekorten van huurwoningen zijn te verwachten.’’

,,We hebben geen moeite om aan taakstelling te voldoen’’, laat Joost Koedam van Midden-Groningen weten. ,,Ook in de nabije toekomst vormt dat in beginsel geen probleem. In coronatijd is begeleiding wel een punt van zorg, want dat gebeurt door vrijwilligers.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu