Huisvesting statushouders is voor gemeenten in Groningen en Drenthe 'geen probleem'

Statushouders richten hun woning in. Foto: Harry Tielman

Noordelijke gemeenten komen niet in de knel bij de huisvesting van asielzoekers.

Deze week werd bekend dat de gemeenten in Nederland in de tweede helft van 2020 onderdak moeten verlenen aan 6500 statushouders. Dat lijkt veel, maar het aantal wordt over alle gemeenten verdeeld naar rato van inwonertal.

Nieuws

menu