Huisartsen in Westerwolde gaan belangrijke rol spelen bij hulp aan mensen met financiële problemen

De gemeente Westerwolde zet de komende jaren ook in op de hulp van huisartsen waar het om de schuldenproblematiek gaat. Foto: Archief Huisman Media

Huisartsen spelen de komende jaren in Westerwolde een belangrijke rol bij het helpen van huishoudens die financiële problemen hebben.

Dat blijkt uit het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 van Westerwolde. Daarin staat op welke manieren de gemeente huishoudens in geldnood wil helpen.

Het zo vroeg mogelijk signaleren van die problematiek is een van die manieren. ,,En daarin kunnen huisartsen een belangrijke rol spelen’’, zegt wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen). Huisartsen kunnen signalen krijgen dat patiënten in geldnood zitten, bijvoorbeeld als ze een bezoek aan een specialist mijden om geen rekeningen voor het eigen risico te krijgen.

Over de drempel

,,Een arts kan hem of haar naar ons doorverwijzen’’, zegt Luth. ,,Zo’n duwtje van een arts, een vertrouwenspersoon, kan hopelijk voldoende zijn om de betrokkene over de drempel te helpen en hulp te laten zoeken.’’ De gemeente wil daarom ook geregeld met de huisartsen overleggen over nut en noodzaak van doorverwijzen.

Die hulp wordt in eerste instantie geboden via het zogenoemde Voorportaal Schuldhulpverlening van de Stichting Welzijn Westerwolde. Daar komen per jaar gemiddeld zo’n 190 aanvragen voor hulp binnen. Als die niet afdoende blijkt en de nood al te hoog is, wordt aangeklopt bij de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB) in Assen. ,,Die regelt schuldhulptrajecten voor ons’’, zegt Luth. ,,Maar ons streven is dus huishoudens daar niet te laten terechtkomen door problemen op te sporen en preventief te werken.’’

Met dat doel voor ogen worden ook voorlichtingsbijeenkomsten over geldzaken voor jongeren in het voortgezet onderwijs opgezet. Volgens het beleidsplan heeft 1 op de 5 jongeren tussen 18 en 26 jaar betalingsachterstanden die vaak uitmonden in ‘problematische schulden’.

In het noorden van Westerwolde wordt overigens ook een aantal huishoudens in geldnood geholpen door de Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen (VKB) in Appingedam. Die huishoudens gingen dat hulptraject in voor de vorming van Westerwolde in 2018. Ze woonden toen nog in de gemeente Bellingwedde die zaken deed met de VKB. ,,Die hulptrajecten kunnen helemaal worden doorlopen, we betalen daarvoor aan de VKB’’, aldus Luth.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu