Hunze en Aa's en Midden-Groningen presenteren plannen voor dijkversterking Afwateringskanaal (wel afstand houden)

Tjuchem, dorp aan het Afwateringskanaal Duurswold, op een luchtfoto uit 2002. foto archief corné sparidaens

Waterschap Hunze en Aa’s en Midden Groningen houden op 17 en 18 augustus inloopavonden over het versterken van de dijk langs het Afwateringskanaal van Duurswold tussen Tjuchem en Steendam.

De dijk, het waterschap spreekt van een kade, wordt volgens planning volgend jaar versterkt. Hoogte en stabiliteit van het dijklichaam, in combinatie met een slappe veenondergrond en droogte, zijn onvoldoende om de veiligheid de komende decennia te garanderen.

In de hete zomers van 2018 en 2019 werd de dijk natgehouden om scheuren te voorkomen.

Combinatie van waterkering, openbare weg en fietspad

De dijk langs het Afwateringskanaal van Duurswold is een combinatie van waterkering en openbare weg en fietspad. Om de dijk te versterken worden de weg en het fietspad verplaatst. De fietsverbinding tussen Steendam en Tjuchem blijft bestaan.

Aangezien de versterking langer op zich wachten dan in eerste instantie was voorzien, heeft Hunze en Aa’s in aanloop voorlopige maatregelen genomen. Zo is de sloot achter de dijk tussen Steendam en de N33 gedempt om het dijklichaam stabieler te maken.

Tijdelijke toegangswegen

In het project werken Hunze en Aa’s en Midden-Groningen samen. Het waterschap verzorgt het projectplan waterwet, de gemeente tekent voor het ontwerp bestemmingsplan. Het projectplan ligt vanaf 17 augustus 6 weken ter inzage, het bestemmingsplan eenzelfde periode vanaf 9 september.

De negen woningen op of aan de dijk blijven bereikbaar. De infrastructuur valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente, die daarvoor met de aanwonenden een voorkeursvariant heeft gekozen. Tijdelijke toegangswegen garanderen de bereikbaarheid van huizen en landbouwgrond tijdens de werkzaamheden.

Natuurvriendelijke oevers

Waterschap Hunze en Aa’s combineert het versterken van de kade met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Daarvoor zijn mogelijkheden ter hoogte van de ijsbaan van Tjuchem. Hunze en Aa’s heeft daar met IJsclub Tjuchem , de vereniging School- en Dorpsbelangen en de Werkgroep Kooiland over gesproken.

De inloopavonden op 17 augustus in Café Peter en Leni aan de Damsterweg in Steendam en een dag later in sporthal Velemansdroom in Tjuchem, zijn tussen 17.00 en 20.00 uur en verdeeld in drie tijdvakken van een uur. Wie belangstelling heeft dient zich vooraf te melden bij communicatie@hunzeenaas.nl. Tijdens de bijeenkomst wordt mensen verzocht anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu