Hunze en Aa's en Midden-Groningen presenteren plannen voor dijkversterking Afwateringskanaal (wel afstand houden)

Tjuchem, dorp aan het Afwateringskanaal Duurswold, op een luchtfoto uit 2002. foto archief corné sparidaens

Waterschap Hunze en Aa’s en Midden Groningen houden op 17 en 18 augustus inloopavonden over het versterken van de dijk langs het Afwateringskanaal van Duurswold tussen Tjuchem en Steendam.

De dijk, het waterschap spreekt van een kade, wordt volgens planning volgend jaar versterkt. Hoogte en stabiliteit van het dijklichaam, in combinatie met een slappe veenondergrond en droogte, zijn onvoldoende om de veiligheid de komende decennia te garanderen.

Nieuws

menu