IC's Martini en Wilhelmina trekken samen op

De Intensive Care-afdelingen (IC's) van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Martini Ziekenhuis in Groningen gaan nauwer samenwerken. Daarmee is het behoud van de IC's in beide ziekenhuizen gegarandeerd.

De Intensive Care-afdelingen (IC's) van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Martini Ziekenhuis in Groningen gaan nauwer samenwerken. Daarmee is het behoud van de IC's in beide ziekenhuizen gegarandeerd.

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en het Martini Ziekenhuis werken al langer samen. Met de bundeling van krachten op IC-gebied blijft zowel brede basiszorg als specialistische, topklinische zorg toegankelijk voor patiënten in Assen en Groningen.

Intensive Care is de zorg voor patiënten met een levensbedreigende aandoening. Een Intensive Care afdeling beschikt over geavanceerde mogelijkheden om hartslag, bloeddruk en ademhaling te meten en te bewaken. Als het nodig is kunnen vitale orgaanfuncties deels worden overgenomen door ondersteunende machines, zoals voor beademing en nierdialyse.

Een kritische functie als de IC bepaalt in hoge mate welke andere zorgfuncties een ziekenhuis kan aanbieden. Voor sommige behandelingen van specialismen als Chirurgie en Maag-Darm-Leverziekten maar ook voor Verloskunde en de Spoedeisende Hulp, is het een vereiste om een hoogwaardige IC in de directe nabijheid te hebben.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu