IMG keert eerste vergoedingen voor waardedaling uit (in totaal zo'n 43 miljoen voor adressen in Appingedam en Loppersum)

Van de stichting WAG hoeft de vlag niet meer permanent halfstok, zoals hier in Westerwijtwerd. Foto Huisman Media

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft voor het eerst besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van waardedaling. Er zijn 4.053 besluiten genomen en daarmee is ruim 43 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

Het gaat om adressen in de gemeenten Loppersum en Appingedam. Van de ruim 4.000 huiseigenaren van wie de aanvraag nu is verwerkt, krijgen er 3.088 compensatie omdat hun woning minder waard is geworden. Zij krijgen gemiddeld 14.000 euro toegekend. De overige 965 aanvragen zijn afgewezen.

Veel afwijzingen

Het hoge aantal afwijzingen is opvallend, vindt woordvoerder Jouke Schaafsma. „Er zijn relatief veel mensen die een aanvraag hebben gedaan, terwijl ze niet in aanmerking komen voor een vergoeding.”

Zo zijn er ruim 450 aanvragen bij voor woningen waar tot sloop-nieuwbouw wordt overgegaan in het kader van de versterking. In bijna 400 gevallen betreft het later aangeschafte woningen waar geen waardedaling meer plaatsvond vanaf het moment dat de eigenaar de woning in bezit kreeg. Bij circa 100 aanvragen is er rechtstreeks bij de NAM al een vergoeding verkregen of er loopt nog een procedure tegen de NAM.

Totaal circa 95.000 woningen

Op basis van de Waardedalingsregeling kan een eigenaar een vergoeding krijgen, als zijn huis minder waard is geworden doordat het in het bevingsgebied staat. Het gaat in totaal om ongeveer 95.000 woningen.

Vanwege de grote omvang wordt de regeling gefaseerd ingevoerd. Huiseigenaren in Appingedam en Loppersum mochten als eerst een aanvraag doen; in totaal zo’n 12.000 woningen.

Voor 8.000 adressen geen aanvraag ontvangen

De uitvoering van de regeling is gestart op 1 september 2020 voor eigenaren van woningen in de gemeenten Loppersum en Appingedam. Het gaat om circa 12.000 woningen in die twee gemeenten, maar er is tot nu maar voor ongeveer 4.500 adressen een aanvraag gedaan.

„We hebben iedereen die in aanmerking komt een brochure gestuurd, maar voor heel veel adressen hebben we nog niets ontvangen. We onderzoeken nu wat we kunnen doen om die mensen te bereiken.” Zo heeft het IMG al steunpunten ingericht, waar mensen fysiek hulp kunnen krijgen bij het invullen van hun aanvraag.

Gemeente Groningen en Het Hogeland zijn volgende maand aan de beurt

Vanaf 1 november start de afhandeling van aanvragen in de gemeenten Groningen en het Hogeland. Op betreffende adressen wordt dan een brochure bezorgd met toelichting daarover.

Het IMG verwacht vanaf nu ruim honderd besluiten per dag te kunnen nemen.

Nieuws

Meest gelezen

menu