Iemand is psychisch in de war, welke instanties komen in actie en wat doen ze?

Een keur aan instanties probeert te voorkomen dat mensen met psychische problemen ontsporen. Foto: Archief Dvhn/Marcel Jurian de Jong Foto: Marcel Jurian de Jong

Trieste incidenten, zoals de verwarde vrouw die dinsdag in de Groningse wijk Beijum het leven verloor bij een explosie in haar woning, zijn niet altijd te voorkomen. Wat kunnen hulpverleners, artsen, politie en overheden doen voordat mensen ontsporen en zichzelf en anderen leed aanrichten?

Iemand in je omgeving raakt psychisch in de war. Wat te doen?

De GGD Groningen en de GGZ Drenthe hebben met tal van instanties afspraken gemaakt over de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). 

Bij deze instanties kunnen meldingen worden gedaan over mensen die overlast veroorzaken of in de war zijn.

Wordt iemand aangemeld, dan wordt contact gezocht met hem of haar. Na bemiddeling wordt hij of zij verwezen naar de meest geschikte hulpverlening. Let wel, dit is het ideale scenario.

Welke instanties werken samen in deze aanpak?

De GGD heeft in Groningen een coordinerende taak voor de meeste gemeenten in Groningen. Er wordt samengewerkt met meerdere hulpverleningsinstanties. In Drenthe heeft GGZ Drenthe een Crisisdienst operationeel.  Sinds 2017 is er een zogeheten spoedpoli actief.

Ook de GGZ werkt met een keur aan instellingen om de hulpvraag zo goed mogelijk te beleggen. Artsen kunnen mensen met acute psychiatrische problemen verwijzen naar de spoedpoli waar crisisbeoordeling en eventuele doorverwijzing plaatsvindt.

Wat is de rol van de politie?

Binnen het politiekorps wordt sinds 2014 gewerkt met de zogeheten persoonsgerichte aanpak. Deze is er op gericht om door tijdig ingrijpen erger te voorkomen. In deze aanpak werkt de politie samen met meerdere partners, waarbij er altijd een instantie buiten het strafrecht  betrokken is.

Waar kunnen mensen terecht met hulpvragen?

Het Meldpunt Overlast voor de stad Groningen is op werkdagen tussen 10 en 17 uur bereikbaar op 050 587 58 85. Overlast melden kan verder via de gemeente of via het nummer van de GGD Groningen: 050 367 40 00.

In Drenthe wordt geadviseerd bij de huisarts of de huisartsenpost te bellen Deze overlegt met een psychiatrisch verpleegkundige van de Crisisdienst van GGZ Drenthe wat er moet gebeuren.

Nieuws

Meest gelezen

menu