Immens windpark op Noordzee en grote fabriek in Eemshaven: Groningen waterstofpakhuis van Europa

Groningen wordt het waterstofpakhuis van Europa. Een immens windpark op de Noordzee en een grote waterstoffabriek in Eemshaven moeten voorzien in de productie van 0,8 miljoen ton groene waterstof.

Het consortium NortH2 maakt zijn plannen donderdagmiddag in Groningen bekend. ,,Dit wordt heel groot’’, zegt ceo Cas König van Groningen Seaports.

In het consortium werken Groningen Seaports, Gasunie en Shell samen. Het wil met de plannen de Nederlandse industrie van groen waterstof voorzien en op termijn ook in Europa, bijvoorbeeld het Ruhrgebied.

NortH2 voorziet in de bouw van een enorm windpark op de Noordzee. Dat park moet in 2030 al 3 tot 4 gigawatt aan elektriciteit leveren. Omgerekend zou dat genoeg zijn om 3,5 tot 5 miljoen huishoudens in Nederland van elektriciteit te voorzien. Dat moet in 2040 zijn gegroeid naar 10 gigawatt.

Maar huishoudens van stroom voorzien is in eerste instantie niet de bedoeling van NortH2. Het consortium wil de opgewekte elektriciteit transporteren naar de Eemshaven. Daar moet een enorme waterstoffabriek verrijzen die de opgewekte stroom omzet in groene waterstof.

Tot aan Amsterdam en Ruhrgebied

Op jaarbasis zou in 2040 dan 0,8 miljoen ton groene waterstof gemaakt kunnen worden. ,,Daarmee kun je voldoen aan de enorme vraag naar waterstof in de industrie’’, zegt König. ,,Vanuit Groningen gaan we ons eigen gebied voorzien van groen waterstof, maar ook de industrie in Amsterdam, Rotterdam, Geleen en op termijn zelfs het Ruhrgebied.’’

Om waterstof vanuit de Eemshaven op de plek van bestemming te krijgen, wordt het leidingnetwerk van Gasunie ingezet. Een deel van dat netwerk komt over enkele jaren beschikbaar als in Groningen de gaskraan dichtgaat. Daarnaast zijn de zoutcavernes in Zuidwending in beeld voor opslag van waterstof om fluctuaties in de productie op te vangen.

De waterstof die de industrie nu in grote hoeveelheden gebruikt, is waterstof dat wordt geproduceerd uit aardgas. Het groene waterstof dat straks in Groningen wordt gemaakt en geleverd kan een CO2-reductie opleveren van zeven megaton per jaar.

Duizenden banen

Het consortium is op zoek naar partners die helpen het project te realiseren. De provincie Groningen ondersteunt de plannen. ,,Als partners hebben we er belang dat het project slaagt, maar dat geldt denk ik ook voor de overheid. Wil de BV Nederland de klimaatdoelen van Parijs realiseren, dan levert dit project een wezenlijke bijdrage’’, zegt König.

Volgens König is het voor zowel Gasunie als Shell een uitgemaakte zaak dat Groningen, de Eemshaven in het bijzonder, spil is in het waterstofverhaal. ,,Beide zien ze Groningen Seaports als onmisbaar in dit verhaal. Omdat we de connectie hebben met de afnemers, omdat we de ruimte hebben voor een waterstoffabriek. Als haven dragen we het ‘groene’ verhaal bovendien al jaren uit. Dat is ook de reden waarom groene bedrijven als Avantium en SkyNRG hier zijn gaan zitten. Ze willen onderdeel zijn van het groene ecosysteem hier.’’

De plannen kunnen op termijn duizenden banen opleveren. Daarnaast voorziet König een enorme boost voor Groningen als Europees koploper op het gebied van waterstof en groene energie. ,,Voor Seaports heeft heeft het zeer waarschijnlijk een spin-off. Dit zal betekenen dat bedrijven kiezen voor vestiging in Eemshaven of Delfzijl.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Video
menu