De eerste windturbines van Windpark N33 bij Meeden en Westerlee staan er en de impact op het landschap is enorm (maar de bouwer hoort ook positieve geluiden)

De voorgenomen aanleg van Windpark N33 bij Meeden en Westerlee deed heel wat stof opwaaien. Nu de eerste windturbines zijn geplaatst is duidelijk dat de impact op het landschap enorm is. Toch hoort bouwer RWE ook positieve geluiden.

De bouw van Windpark N33 bij Meeden had heel wat voeten in de aarde. Nu is begonnen met het plaatsen van de windturbines, gaat het snel.

De bouw van Windpark N33 bij Meeden had heel wat voeten in de aarde. Nu is begonnen met het plaatsen van de windturbines, gaat het snel. Foto: DvhN

Van waar je ook kijkt, de turbines van Windpark N33 bij Meeden zijn niet te missen. Vanaf de N33, de A7, maar ook vanuit het historische centrum in Scheemda zijn de imposante windvangers, meer dan sommige inwoners lief is, goed te zien.

Vorige week zijn de eerste vijf windmolens opgebouwd, halverwege de maand komt de eerste in bedrijf en daarna komt er elke week eentje bij. Met de kerstdagen moet Windpark N33 volop draaien.

In totaal worden in de omgeving van Meeden en Westerlee en langs de N33 bij Veendam 35 windturbines neergezet. Daarvan zijn er 20 van Yard en 15 van RWE. Eén project, maar twee initiatiefnemers met elk hun eigen aansluiting op het net.

Een stille windturbine

De molens zijn wel van hetzelfde type, met bijna 135 meter ashoogte en een maximale tiphoogte van 200 meter. ,,Ranke en slanke turbines’’, vindt RWE-manager Jan Boorsma. ,,Het zijn stille windturbines die aan alle criteria voldoen.’’

Om daar in een adem op te laten volgen dat dit type windturbine, terwijl het wordt gebouwd, ook alweer achterhaald is. Om maar aan te geven hoe snel de ontwikkelingen gaan. ,,Inmiddels zijn er alweer molens op de markt met een hogere ashoogte en grotere windbladen.’’

Boorsma hoort, nu Windpark N33 gestalte krijgt, ook positieve geluiden. ,,Er zijn mensen die zeggen dat het meevalt nu de eerste turbines er staan. Het beeld wordt genuanceerder, maar grote infrastructurele projecten stuiten altijd op weerstand.’’

Overgangstijd in energieopwekking

Volgens de RWE-manager bevindt de mensheid zich in het interbellum van energieopwekking. ,,Een overgangstijd tussen 100 procent fossiel en 100 procent hernieuwbare energie. Om de schaarse netcapaciteit optimaal te benutten is het noodzakelijk om wind- en zonne-energie in balans te brengen.’’

,,Gebruik de zon wanneer het prachtig, maar windstil weer is. En gebruik de wind wanneer het waait en bewolkt is. We maken gebruik van duurzame energie en als het niet waait of de zon niet schijnt, kunnen we die balans brengen met duurzame biobrandstoffen in onze energiecentrales.’’

Boorsma weet dat er altijd tegenstanders van wind- en zonneparken zullen blijven. ,,Je kunt mensen niet dwingen om dat goed of mooi te vinden. Klimaatverandering is een feit en we mogen niet naar anderen blijven kijken voor een oplossing.’’

Er wordt in Groningen meer energie verbruikt dan er wordt opgewekt

,,Groningers krijgen het voor de kiezen met wind- en zonneparken, maar tegenstanders doen er goed aan zich te realiseren dat er, bijvoorbeeld door de datacenters van Google in de Eemshaven, in Groningen nog altijd meer energie wordt verbruikt dan er wordt opgewekt. Denk daar ook eens aan. Het is verbazingwekkend hoeveel energie één zoekopdracht op Google kost. Mensen, wees je daarvan bewust.’’

Zo lang als de aanloop was, zo snel verloopt de bouw van Windpark N33. Dat gaat met militaire discipline. De torens zijn afkomstig uit Vietnam, de mechanische onderdelen komen uit China. Alles is per schip naar de Eemshaven vervoerd, vanwaar het met vrachtwagens naar het windpark is gebracht.

Bouwers moeten topfit zijn

Naast precisiewerk is het bouwen van een windmolen topsport. ,,De bouwers moeten topfit zijn’’, weet Boorsma. ,,Als de windturbines eenmaal in bedrijf zijn, kunnen onderhoudsmonteurs gebruikmaken van een lift in de turbine. Tijdens de aanbouw moeten de mannen 135 meter traplopen en zijn ze twee aan twee bovenin de turbine aan het werk. Mocht een van hen gewond raken, dan moet zijn collega in staat zijn om − met de gewonde collega op zijn rug − de trappen naar beneden af te dalen.’’

De eerste vijf turbines staan klaar om in bedrijf te worden genomen. Tot die tijd staan ze in de vaanstand. Om optimaal wind te vangen zoeken de molens, zodra ze in bedrijf zijn, automatisch de meest optimale stand op. Na oplevering houdt een windparkbeheerder een oogje in het zeil. ,,Alle onderdelen zijn aanwezig op het park’’, aldus Boorsma.

Hij merkt op dat er geen enkel transport door de dorpen is gegaan. ,,Voor het transport is de doorgaande weg over het windpark verbreed en verzwaard. Dat hoeft de gemeente niet meer te doen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu