In 60 jaar is ruim 80 procent van het gas in Groningen gewonnen en dat leverde 417 miljard euro op

NAM-installaties bij Slochteren. Foto Archief DvhN

De gaswinning in ons land heeft de overheid sedert 1965 417 miljard euro opgeleverd. Dat becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het is op 29 mei precies zestig jaar geleden dat het grootste aardgasveld van Europa bij Slochteren werd ontdekt. In die zestig jaar is inmiddels ruim 80 procent van de in totaal 2740 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld gewonnen.

Het CBS plaatst de opbrengst van de gaswinning in perspectief door die te vergelijken met de overheidsinkomsten in 2018. Die waren 337 miljard euro. De hoogte van de aardgasopbrengsten fluctueerden overigens nogal, vooral door schommelingen in de aardgasprijs. Het grootste deel van de gasbaten is opgegaan in de algemene middelen van de Rijksbegroting.

Kunstmest

Tot 1974 werd er vrijwel alleen gas uit Groningen gehaald. Na die tijd dwong de overheid de Gasunie ook gas af te nemen uit tientallen kleine gasvelden, verspreid over het land en ook op zee. De productie van dat gas was duurder dan die uit Groningen. Het Rijk wilde zo zorgen dat er een buffer beschikaar bleef van Gronings gas. Bij extreme koude kan Groningen snel grote hoeveelheden gas leveren, in tegenstelling tot andere velden. Na 2007 nam de productie uit de kleine velden overigens af.

Aanvankelijk werd het meeste gas verstookt om elektriciteit te produceren. Ook werd gas gebruikt om kunstmest te maken. Bij de huishoudens nam het gebruik van gas vooral na 1975 toe: eind jaren zeventig hadden bijna alle Nederlandse huishoudens aardgas. Het meeste gas werd gebruikt voor de verwarming van huizen (80 procent). De rest ging op aan de warmwatervoorziening en koken.

Aardbevingen

Tussen 1975 en 1995 waren de energiesector en huishoudens de grootste verbruikers van aardgas. Bij huishoudens nam het gebruik van gas daarna geleidelijk af. Dat komt doordat woningen beter zijn geïsoleerd en er vaker verwarmingsketels met een hoog rendement worden geplaatst.

Vorig jaar besloot het kabinet om de gaswinning in Groningen in 2030 te stoppen met het oog op de aardbevingen. Tot die tijd wordt de hoeveelheid gas die wordt geproduceerd geleidelijk aan afgebouwd in een poging de schade door aardbevingen te beperken. Dit jaar is de productie 18 miljard kuub, in 2020 nog 12 miljard.

Sinds 2018 voert Nederland meer gas in dan dat het exporteert. Vooral uit Noorwegen wordt aardgas ingevoerd.

Nieuws

menu