In beeld: Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap is een van de twaalf Provinciale Landschappen in Nederland. Rond 1930 bedreigden ontginning, inpoldering, stads- en dorpsuitbreiding het karakteristieke landschap. De organisatie bestaat inmiddels 80 jaar.

Op initiatief van de vereniging Natuurmonumenten werden landschapsorganisaties opgericht. Het doel: de natuurwaarde en landschappelijke kwaliteit behouden door gebieden en monumenten te verwerven. Het Groninger Landschap viert dit jaar haar 80-jarige bestaan, dus tijd voor een overzicht van de verworven bezittingen.

Nieuws

menu