Wilco Reefman ging met de reddingsbrigade uit Groningen en Drenthe naar het door overstromingen geteisterde Limburg. 'Water verwoest alles'

Officieel is hij calamiteiten-coördinator. ,,Zeg maar manusje van alles.” Wilco Reefman (49) was drie dagen lid van het Water Operationeel Team (WOT) in Limburg. ,,Ik heb er vooral structuur aangebracht.”

Hendrik Huls (links) en Wilco Reefman zijn namens Waterschap Hunze en Aa's met een zandzakkenmachine naar Limburg geweest om daar te helpen bij de overstromingen.

Hendrik Huls (links) en Wilco Reefman zijn namens Waterschap Hunze en Aa's met een zandzakkenmachine naar Limburg geweest om daar te helpen bij de overstromingen. Foto: Huisman Media

Bij waterschap Hunze en Aa’s is Wilco Reefman teamleider en calamiteiten-coördinator. Kennis op dat gebied kwam hem goed van pas in het Limburgs rampgebied. Of hij nuttig is geweest? Hij denkt kort na. ,,Zeker. Ik heb structuur aangebracht binnen het WOT. Dat betekent dat bijzaken gescheiden moeten worden van hoofdzaken. Randzaken doen er tijdens een crisis niet toe. Je moet op hoofdlijnen besturen en vertrouwen hebben in mensen in de buitendienst. Ik noem een voorbeeld; mensen in de buitendienst weten waar de coupures worden geplaatst. Dat hoeft een WOT niet te weten. Alleen de terugkoppeling dat alles gereed is, dat is belangrijk.”

De watergolf van dichtbij gezien

Drie dagen van twaalf uur werken per etmaal heeft hij achter zich liggen in het waterschapgebouw in Roermond. ,,Even plat na het werk en dan weer door. Dat vind ik wel mooi. Je ligt in je hotelkamer, komt even tot rust en kan bijna direct weer aan de slag.” Eventjes was hij aan de Maas om de watergolf van dichtbij te zien. De kracht van het water met eigen ogen te aanschouwen. Verder zat hij al die dagen hoog en droog in het kantoor van de Limburgse collega’s.

3360 kuub water (per seconde!) stroomde door de Maas. Hij herhaalt het nogmaals. Een niet te bevatten dimensie. Dertien miljoen kuub per uur, rekent hij voor. ,,In een 25 meter zwembad gaat circa 830 kuub water, dat betekent dus dat we het hebben over vier zwembaden die per seconde gevuld worden. Dat is veel”, klinkt het koeltjes. ,,En dan al die rotzooi die het water meeneemt. Huisraad, boomstammen. Water verwoest alles.”

Waterschap Limburg is een relatief nieuwe organisatie, in 2017 ontstaan uit diverse waterschappen. Dat heeft Reefman gemerkt. ,,Er waren mensen die zich aan elkaar moesten voorstellen. Dat vond ik opmerkelijk, want in crisistijd is het goed dat je weet wie wie is. Door corona is dat er de laatste anderhalf jaar niet van gekomen en mensen zijn met pensioen gegaan en vervangen.” Hij heeft overigens niet het idee dat daardoor de crisisbestrijding gestagneerd is.

In Limburg houden ze standaard rekening met evacueren

Wat hem ook opviel was dat in Limburg direct rekening wordt gehouden met evacueren van mensen. ,,In Groningen is alles er veel meer opgericht om het water koste wat kost binnen de dijken te houden. Daar in Limburg is evacuatie standaard in de plannen opgenomen. Ze hebben ook veel meer materiaal, zoals coupures. Opgeslagen in twee grote loodsen in het gebied en speciaal genummerd. Ja, logistiek hebben ze het daar goed voor elkaar.”

Reefman heeft verder geconstateerd dat als er ‘vreemde hulptroepen’ worden ingeroepen, er altijd een aanspreekpunt voor hulp van buitenaf moet zijn. ,,In het begin liep het wat de inzet van onze zandzakmachines betreft wat stroef. Waar moeten we staan met de machines, wie regelt het zand. Gelukkig zat ik op het waterschapkantoor, zodat we dat snel hebben opgelost. Maar dat was wel een leermoment.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu