Industrie drijft bewoners Duurkenakker tot wanhoop: haal ons hier weg!

De voorgenomen aanleg van zonnepark Duurkenakker is voor bewoners de spreekwoordelijke druppel. foto shutterstock

De maat is vol voor de bewoners van buurtschap Duurkenakker, tussen Meeden en Muntendam. De voorgenomen aanleg van zonnepark Energiepark Duurkenakker is voor hen de spreekwoordelijke druppel. ,,Haal ons hier weg!’’

Energiepark Duurkenakker komt op een terrein van 50 hectare tussen de spoorlijn Veendam-Zuidbroek en het A.G. Wildervanckkanaal. De gemeente Midden-Groningen moet hiervoor nog een omgevingsvergunning afgeven.

Woongenot al decennia achtereen aangetast

Voor omwonenden is de maat vol. Het woongenot is de afgelopen decennia al behoorlijk aangetast en dat wordt alleen maar erger. Een aantal bewoners uitte tijdens een raadscommissie zijn ongenoegen. Een van hen was Rita Kruijer. Ze somde op wat er in de loop der jaren allemaal aan en nabij Duurkenakker aan (industriële) activiteiten zijn ontplooid.

De Meedenerbrug rammelt aan alle kanten

,,De ontsluiting van het Rail Service Centre Groningen loopt via Duurkenakker. De N33 is verdubbeld. Bomen langs deze week weg gekapt waardoor roeken nu in bomen nabij Duurkenakker zitten en voor veel lawaai zorgen. De Meedenerbrug over het A.G. Wildervanckkanaal rammelt aan alle kanten en zorgt ook voor geluidsoverlast.’’

,,Dan’’, zo somde Kruijer op, ,,komt er achter hun woningen een stikstoffabriek, staan daar windturbines (Windpark N33) gepland en moet er nu ook een zonnepark komen.’’

Houding van gemeente steekt omwonenden

Wat de omwonenden ook steekt, is de houding van de gemeente. ,,Wij hebben het gevoel niet serieus genomen te worden door de gemeente. We vragen ons af of ze wel weet waar wij de komende zes jaar mee te maken krijgen. Het is hier een bouwput. Straks, tijdens de bouw van de stikstoffabriek, zijn daar dagelijks zevenhonderd mensen aan het werk,’’ verwoordde Marianne de Wit de gevoelens van de buurt.

Tijdens overleggen met de gemeente worden notulen gemaakt. Maar de inhoud is onjuist. Aldus de bewoners. Ze hebben al vaker aangegeven dat er geen draagvlak is voor het zonnepark. Maar dat staat niet verwoord in de verslagen. Bewoners maakten geluidsopnamen van de bijeenkomsten.

Communicatie vanaf nu beter

Binnen de gemeenteraad van Midden-Groningen vindt een aantal fracties dat omwonenden gecompenseerd moeten worden. Wethouder Jan Jakob Boersma deelt deze mening en zal dit aankaarten bij de Gasunie die de stikstoffabriek bouwt en de initiatiefnemers van het zonnepark. Bovendien zegde Boersma de bewoners toe dat de communicatie vanaf nu beter wordt.

Kruijer vertelde dat haar woning onverkoopbaar is. De bewoners staan niet onwelwillend tegenover een opkoopregeling of iets dergelijks. De Wit: ,,Haal ons hier weg."

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu