Ingeborg Nienhuis (34) streektaalfunctionaris

Ingeborg Nienhuis wordt met ingang van 1 april de nieuwe streektaalfunctionaris van Groningen. Nienhuis is de opvolgster van Eline Brontsema.

Ingeborg Nienhuis wordt met ingang van 1 april de nieuwe streektaalfunctionaris van Groningen. Nienhuis is de opvolgster van Eline Brontsema.

Nienhuis (34), geboren in Zoutkamp en opgegroeid in een Groningstalig gezin, studeerde af in de Nederlandse taal- en letterkunde met een scriptie over Nedersaksische streektaalliteratuur. Na haar studeren werkte Nienhuis een aantal jaren als docent Nederlands aan het Hogeland College in Warffum. Als streektaalfunctionaris wil ze bijdragen aan het onderzoeken, vastleggen en promoten van het Gronings.

,,Het lijkt mij een zinvolle taak om het Gronings van nu voor volgende generaties te registreren en nieuw materiaal te ontwikkelen voor Groningstalig onderwijs. Het ligt voor de hand om bij het doorgeven van onze springlevende taal zoveel mogelijk digitale middelen in te zetten.''

De benoeming bij het Bureau Groninger Taal en Cultuur van Nienhuis loopt vooralsnog tot het eind van dit jaar. Op verzoek van de provincie wordt de samenwerking tussen het Bureau Groninger Taal en Cultuur, de Rijksuniversiteit Groningen en het Huis van de Groninger Cultuur de komende jaren geïntensiveerd.

Een commissie moet voor de komende vijf jaar een agenda voor Groningse taal en cultuur opstellen. De nieuwe streektaalfunctionaris maakt deel uit van deze commissie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu