Initiatiefnemers omstreden zonnepark bereid plan aan te passen

Artist impression van het nieuwe zonnepark.

Initiatiefnemers van het zonnepark in Finsterwolde zijn bereid de plannen aan te passen om tegemoet te komen aan wensen van omwonenden.

F&S Solar wil aan de noordkant van Finsterwolde, achter de H.J. Siemonsstraat, een zonnepark bouwen van 12 hectare groot.

Protest omwonenden

Omwonenden zien dat niet zitten en hebben protest aangetekend. Er zou te weinig draagkracht onder de bevolking zijn. Uitzicht zou verloren gaan en bewoners vrezen voor een industriële uitstraling van het gebied. Tegenstanders die een zonnepark op het land van landbouwer en politcus Harm-Evert Waalkens niet zien zitten, hebben zich verenigd in de actiegroep ZUN Finnewold.

Het plan wordt tijdens de raadsvergadering van 29 januari ingebracht. De gemeenteraad moet een zogeheten ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Een meerderheid van de raad gaf eerder aan twijfels te hebben. Wat als de ontwerpverklaring niet wordt afgegeven? ,,Dan stappen we in het uiterste geval naar de Raad van State’’, zegt woordvoerder Ivanka Meuleman. ,,We voldoen aan alle voorwaarden.’’

Niet op de hoogte

Meuleman stuurde een brief aan alle raadsfracties in de gemeente Oldambt. ,,Ik ben namelijk erg geschrokken van de negatieve opstellening van de gemeenteraad ten aanzien van het zonnepark Finsterwolde. Sommige raadsleden bleken niet inhoudelijk op de hoogte te zijn van de landschappelijke inpassing, maar hadden hier wel een duidelijke mening over.’’

F&S Solar zegt bereid te zijn de plannen aan te passen. Meuleman: ,,We willen benadrukken dat wij nog steeds open staan om gezamenlijk met de omwonenden het uiteindelijke ontwerp vorm te geven.’’

60 centimeter lager

Zo wordt voorgesteld de panelen met 60 centimeter te verlagen. ,,Ze komen dan op een hoogte van 1,38 meter. Nadeel is dan dat we geen schapen kunnen inzetten voor natuurlijke begrazing. En als bewoners er geen wandelpad willen dan kan ook die uit het plan worden geschrapt.’’

Volgens Meuleman is lang niet iedereen in Finsterwolde tegen de plannen. ,,We krijgen uit heel het dorp, ook uit de H.J. Siemonsstraat verzoeken tot deelname aan het project.’’

Voorzitter Fannie Oolders van Dorpsbelangen Finsterwolde (tegenstander van een zonnepark op die locatie) zegt niet inhoudelijk op de brief te kunnen reageren. ,,We komen binnenkort bij elkaar en zullen dan de brief bespreken en ons standpunt innemen.’’ ZUN Finnewold zag geen kans te reageren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu