Inning lokale belasting verenigd in Noordelijk Belastingkantoor

Bestuurders Jan Batelaan, Bé de Winter, Ton Schroor en Eisse Luitjens bij de opening van het Noordelijke Belastingkantoor in juli 2017. Foto: Gemeente Groningen

Het Noordelijk Belastingkantoor is een feit. Maandagmiddag ondertekenden de bestuurders Ton Schroor, Bé de Winter, Eisse Luitjens en Jan Batelaan de Gemeenschappelijke regeling van het Noordelijk Belastingkantoor.

De ondertekening staat voor een samenwerkingen tussen de Gemeente Groningen en de drie waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân. Voor inwoners van de Gemeente Groningen betekent dit dat zij vanaf 1 januari 2018 nog maar één gecombineerd aanslagbiljet voor alle waterschaps- en gemeentebelastingen krijgen.

Besparing

Nieuws

menu