Inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit snuffelen in de fosfaatboekhouding van boeren. Die staan niet te juichen. 'Goed boeren wordt afgestraft'

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleren de komende tijd de fosfaatboekhouding van boeren. Die daar niet op zitten te wachten. ‘Goed boeren wordt afgestraft.’

Boeren die hun veestapel hebben uitgebreid zonder meer fosfaatrechten te kopen, kunnen problemen krijgen bij een inspectie van de NVWA.

Boeren die hun veestapel hebben uitgebreid zonder meer fosfaatrechten te kopen, kunnen problemen krijgen bij een inspectie van de NVWA. Foto archief Kees van de Veen

Iedere boer die in ons land melkvee houdt, heeft fosfaatrechten nodig. Fosfaat zit in koeienmest en is in grote hoeveelheden schadelijk voor het milieu, reden voor het rijk om de uitstoot aan banden te leggen. Hoe meer van die rechten een boer heeft, hoe meer koeien hij kan melken en hoe meer mest de veestapel mag produceren.

Nieuws

menu