Instanties trekken Veendammer wijk Noordwest in om na te gaan wat er leeft

Huizen in de Vredenrustlaan in Veendam - Foto: Google Streetview

Wat is er nodig om de wijk leefbaar te houden? Dat is een van de vragen die honderden huishoudens in de Veendammer wijk Noordwest nog deze maand voorgelegd krijgen.

Voor de zomer van 2021 moet er een plan liggen hoe het met de wijk verder moet.

Om in kaart te brengen wat de wensen van de bewoners zijn, trekken medewerkers van de gemeente Veendam, woningcorporatie Acantus en welzijnsorganisatie Compaen deze maand nog de wijk in. Bewoners wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen om na te gaan wat de wijk nodig heeft en waar bewoners behoefte aan hebben.

Jaren vijftig

De meeste huizen in Noordwest zijn in de jaren 50 van de vorige eeuw gebouwd; 177 woningen zijn in particulier bezit. Acantus verhuurt er 325 huizen, vooral portiekwoningen. De buurt telt relatief veel eenpersoonshuishoudens.

Regiodeal

Het onderzoek maakt deel uit van de zogeheten Regio Deal Oost-Groningen. Oost-Groninger gemeenten en het rijk investeren samen 30 miljoen euro in Oost-Groningen om vergrijzing en krimp tegen te gaan en om de leefbaarheid te versterken. Er wordt onder meer geïnvesteerd in werk, woningen en onderwijs. De helft van het bedrag, 15 miljoen euro, komt van de rijksoverheid.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu