Integratie statushouders stokt door corona

De integratie van statushouders en asielzoekers stokt door corona en de vereenzaming neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat het aantal contacten met de helft is gedaald. ,,Het is echt schrikbarend, hun integratie staat bijna stil’’, zegt cultureel psycholoog Nina Hansen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Foto:

Foto: Archief DVHN / Gerrit Boer

Een team van onderzoekers, studenten en de organisaties Groningen Verwelkomt en Heel Groningen spraken met bijna zestig veelal Syrische vluchtelingen in de regio Groningen. Hansen: ,,Van jong tot oud, man en vrouw, iedereen voelt de impact van de lockdowns, maar vooral de nieuwkomers hebben het moeilijk. Een grote groep verloor zijn baan, buurtinstellingen sluiten, stages gaan niet door en vrijwilligerswerk houdt op. Ouders die hun kinderen naar school brengen, treffen een leeg schoolplein, waardoor het bijna niet mogelijk is je Nederlands nog even te oefenen.’’

Helft contacten van statushouders verdwenen