Interview: Rob Schuur van Noorderpoort gaat met pensioen. Een afscheid van een man met gezag

Het afscheid had Rob Schuur (dinsdag 65 geworden) zich anders voorgesteld. De voorzitter van het college van bestuur van Noorderpoort gaat met pensioen. Graag had hij 23 april twee- tot driehonderd bekenden in Martiniplaza persoonlijk de hand geschud.

Rob Schuur van het Noorderpoort gaat met pensioen.

Rob Schuur van het Noorderpoort gaat met pensioen. Foto: Noorderpoort

In 1977 stapte Rob Schuur, toen 23 jaar, als docent geschiedenis de deur van de school in Woldendorp binnen. Een groentje. ,,De eerste maanden was overleven. Ik dacht: als ik dit maar volhoud! Ik wist niks van orde houden.’’

De school experimenteerde met een middenschool-achtige aanpak. ,,Met 50 uur pedagogiek en didactiek, en 20 uur stage had ik mijn onderwijsbevoegdheid gehaald. Met veel pijn en moeite hield ik me in het begin overeind. Ik heb wel eens een hele klas eruit gestuurd en in vrije tijd terug laten komen. Toen was de beer los. Ouders kwamen langs en zeiden: ‘Maar mijn kind deed daar niet aan mee!’ Er kwam zelfs een ouderavond waarin ze hun beklag deden. Het ging er fel aan toe. Pas toen een plaatselijke herenboer opstond en zei: ‘Dij leroar het geliek’, keerde het tij. De weken daarna waren de leerlingen rustiger. Echt, dat was mijn redding.’’

Noorderpoortlocaties in de benen houden

Door de onderwijservaringen in Woldendorp werd hij gevormd, zegt hij. Hij leerde wat het was: leraar zijn. En meer. ,,Er zaten veel kinderen uit kansarme gezinnen op die school. Ze zouden nooit en te nimmer naar de stad gaan. Daarom heb ik het altijd belangrijk gevonden om onze Noorderpoortlocaties in Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal in de benen te houden.’’ En hij leerde er zijn vrouw Sjoukje kennen die er natuur- en scheikunde gaf.

Twintig jaar stond hij aan het roer van roc Noorderpoort, met 14.000 studenten en 1400 medewerkers, een van de grotere mbo-scholen van Nederland. Jongeren worden er onder meer timmerman, kapper, kok, laborant, automonteur of verpleegkundige.

Loopbaanadvies

Schuur groeide op in de stad Groningen en was de eerste van het gezin – zijn vader verkocht verzekeringen, zijn moeder was huisvrouw – die ging studeren. ,,In de vijfde klas van de hbs kreeg ik een oproep van de decaan. Hij zei: ‘Jij kunt het beste Duits of geschiedenis doen.’ Dat was mijn hele loopbaanadvies.’’ Hij moet erom lachen want tegenwoordig worden tientallen uren aan begeleiding in leerlingen gestoken om ze maar de juiste studie- en beroepskeuze te laten maken.

Rob Schuur wordt door bekenden getypeerd als iemand die de stip op de horizon ziet. Betrouwbaar en betrokken. Zonder poeha. Overal aanwezig zonder op de voorgrond te treden.

Middelbare scholen rond de tafel

Zijn vooruitziende blik blijkt onder meer als hij in 2013 alle middelbare scholen in de provincie Groningen rond de tafel weet te krijgen. Hij is bang dat als de krimp toeslaat de een na de andere vmbo-school sluit en dat is natuurlijk slecht voor zijn Noorderpoort. Maar ook voor de scholen voor het voortgezet onderwijs die techniekafdelingen hebben waar maar een handjevol leerlingen op zit. Met nog minder leerlingen zouden ze met die richting moeten stoppen terwijl bedrijven in de omgeving vakmensen zoeken.

Voor de bestuurders van al die dertig scholen is hij de man met gezag. De scholen beconcurreren elkaar maar hij maakt ze duidelijk dat er een groter belang is dan alleen hun eigen school, namelijk het overeind houden van goed onderwijs in de regio. Hij is een soort pater familias: als hij spreekt wordt er geluisterd en hij luistert zonder gelijk zijn eigen mening te verkondigen. Door zijn werkzaamheden bij de Onderwijsraad en MBO-Raad weet hij wat er landelijk speelt, door zijn ervaring als leraar houdt hij oog voor leerlingen, ouders en personeel.

Kinderen zijn zo verschillend

Zijn zoon zat op het vwo, ontdekte het hockey, gaf de brui aan school, bleef een paar keer zitten en stroomde af naar de havo. In huize Schuur werd gebaald van zijn escapades maar echt ongerust was zijn vader niet. Schuur: ,,Een schoolcarrière met vallen en opstaan hoort er bij. Als een jongere in een veilige omgeving zit en je blijft praten, komt het in negen van de tien keer wel goed. Toen mijn zoon eenmaal wist dat hij geschiedenis wilde studeren, heeft hij op de lerarenopleiding zijn propedeuse gehaald en kon hij naar de RUG. Nu is hij leraar.’’

Zijn dochter deed vmbo. ,,Dat was haar schooladvies en ze vond het verschrikkelijk. Ze hockeyde en al haar vriendinnen ging naar het vwo.’’ Ook pa en ma Schuur dachten ‘dat er wel meer in zat’. Na het vmbo deed ze de mbo-sportopleiding CIOS in Heerenveen. ,,Nu heeft ze een leidinggevende functie bij een skischool in Oostenrijk en werkt ze als skileraar.’’

Kinderen zijn zo verschillend, zegt Schuur. ,,Maar als school worden wij geacht ze in een hokje te plaatsen en snel door de opleiding te jagen. Als op Noorderpoort teveel studenten blijven zitten of een andere studie kiezen, krijgen we een strafkorting. Reiken we per jaar te weinig diploma’s uit, krijgen we ook minder geld. Dat is de doorgeslagen marktwerking in de publieke sector. Jongeren maken foute keuzes, maar daar leren ze van.’’

Een rasechte VVD’er

Schuur noemt zichzelf een ‘rasechte VVD’er’ (hij zat zeven jaar in de gemeenteraad van Tynaarlo) maar nuanceert dat gelijk naar ,,een echte liberaal met oog voor de zwakkere.’’

Zijn lidmaatschap van de VVD is er een van haat-liefde. ,,Als Rita Verdonk in 2006 lijsttrekker was geworden, had ik mijn lidmaatschap opgezegd. Dat gold ook vorig jaar toen het kabinet multinationals geen winstbelasting wilde laten betalen.’’ En hij overweegt het opnieuw als in Brabant de VVD gaat samenwerken met Forum voor Democratie. Samenwerken met niet-democratische partijen is hem een stap te ver.

Maar ideologische stromingen als socialisme en liberalisme verwateren, zegt hij. ,,Thema’s als milieu en duurzaamheid zijn niet meer in links of rechts te vatten. De rechtse hoek zegt ook: we moeten verduurzamen. Nou ja behalve Thierry Baudet van Forum maar die man is gek, een clown. PVV en SP vind ik ook extreem, die hebben geen toegevoegde waarde.’’

Schaalvergroting

Terug naar het onderwijs, Noorderpoort. De school is in de jaren negentig ontstaan door schaalvergroting. De overheid dacht zo geld te besparen. Huishoudscholen, lts, leao, meao en het gezondheidsonderwijs moesten onder een dak. ,,Wij moesten van maar liefst zestien scholen een nieuwe school maken.’’

Na de operatie hield hij jarenlang de touwtjes strak in handen. ,,Ik stuurde het centralistisch aan. Ik was bang dat als ik los zou laten het chaos zou worden. Achteraf heb ik daar wel spijt van. Ik had de diverse scholen en docenten eerder de ruimte moeten geven.’’

Een paar jaar geleden gaf hij de scholen alsnog meer verantwoordelijkheid. ,,Toen had ik het vertrouwen dat als je de verantwoordelijkheden lager in de organisatie legt, je betere resultaten krijgt. Dat pakte ook zo uit.’’

In het bestuur van Donar

Op de hbs was hij (1,96 meter) een niet onverdienstelijk basketballer en hij zat al snel in allerlei basketbalbesturen. Toen basketbalclub Donar, toen nog GasTerra Flames, in Groningen voor de zoveelste keer op het randje van faillissement stond, werd Schuur in 2008 met anderen gevraagd een bestuur te vormen om de club uit het moeras te trekken. Het liep niet goed af. ,,Ik word nooit meer bestuurslid van een professionele club. De ratio gaat bij sport verloren.’’

Het bestuur had de club financieel snel weer op de been en in 2011 kon het geluk niet op: ze werden landskampioen. Maar toen besloot Schuur het contract met kampioenstrainer Marco van den Berg niet te verlengen. Volgens hem was zijn ‘houdbaarheidsdatum verstreken’.

Supporters en sponsoren waren furieus. ,,Op straat werd ik uitgescholden. Toen op de Vismarkt een groepje mij passeerde, kreeg ik een fluim in mijn nek. Later gebeurde dat nog een keer. Sommigen dreigden: ‘We weten wel waar je kinderen wonen’. Media belden naar collega’s van Noorderpoort om te horen of ik daar ook zo’n ‘bullebak’ was. Het was de druppel. Wij waren vrijwillige bestuursleden, werkten voor noppes 20 uur in de week om de club in de benen te houden.’’ Hij legde zijn functie neer en de andere vier bestuursleden waren solidair.

Door het incident heeft Schuur nooit de credits gekregen die hij verdiende, zeggen basketballiefhebbers achteraf. Hij legde het fundament voor het voortbestaan van het basketbal in Groningen waar bij thuiswedstrijden tussen de drie- en vierduizend mensen op de tribune zitten.

Wat zich precies heeft afgespeeld, wil hij niet zeggen. ,,Als ik ergens weg ben, praat ik nooit meer over wat zich daar afspeelde. Maar ik heb er nog wel eens last van hoe het is geëindigd. Ik ben gewend iets af te maken. Dat is daar niet gelukt.’’

In 2012 kreeg hij alsnog ‘eerherstel’ toen hij tot erelid van de club werd benoemd. ,,Eigenlijk hadden alle bestuursleden een lintje moeten krijgen.’’ Naar de wedstrijden is hij altijd blijven gaan. ,,Toen ik voorzitter was, keek ik door de zaal en schatte ik in of we voldoende tickets hadden verkocht. Nu geniet ik weer van het spel.’’

1 mei is het klaar

24 jaar werkte hij bij Noorderpoort waarvan 20 jaar als voorzitter van het college van bestuur. Deze klus heeft hij geklaard, 1 mei is het klaar.

Noorderpoort is een mbo-school waar vmbo-leerlingen naar toe gaan, maar wordt steeds meer een instelling voor volwassenenonderwijs. Beroepen veranderen sneller dan voorheen en steeds meer hebben werknemers bij- en/of omscholing nodig.

Hij hoopt dat een aantal onderwijsontwikkelingen doorzet. ,,Het zou mooi zijn als de voorschoolse opvang opgaat in het basisonderwijs. En jongeren moeten nu al op 12-jarige leeftijd een schoolkeuze maken. Dat is veel te vroeg. Maak daar 14 of 15 jaar van. Beide ontwikkelingen bevorderen de kansengelijkheid.’’

Ook zullen havo en vwo steeds meer beroepsgerichte vakken krijgen, voorspelt hij. ,,De beroepshavo laat niet lang meer op zich wachten. Dan sluit het beter aan op het hbo.’’

Maar als het aan hem ligt, versmelten ook het hbo en het wetenschappelijk onderwijs tot één instelling. ,,In bijna geen enkel ander land kennen ze het hbo, terwijl ze net als de universiteit wel bachelor- en masteropleidingen hebben.’’ Of het hbo daarmee kan worden opgeheven? De verbinder in Schuur komt weer boven: ,,Nee, nee! Ga het gesprek met elkaar aan en kijk hoe het kan.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu