Inwoners Oldambt bezig met 'inhaalslag'. Al bijna zesduizend schademeldingen aardbeving (maar Drieborg en Kostverloren vallen erbuiten)

Een aantal huishoudens in Drieborg en Kostverloren gaat met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) om tafel om te horen hoe er met hun schademeldingen wordt omgegaan.

Illustratie: Infographics DVHN

Illustratie: Infographics DVHN

Beide dorpen liggen in het oostelijk deel van de gemeente Oldambt, een gebied net buiten het aardbevingsgebied. Oldambt is sinds eind 2018 aardbevingsgemeente.

Inwoners denken dat ze slachtoffer zijn van willekeur

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema heeft gesprekken gehad met betrokkenen en de schade gezien. ,,Een aantal meldingen is gehonoreerd en er is vastgesteld dat het om aardbevingsschade gaat. Maar ik kan niet uitleggen aan de ene familie waarom de buurman wel geld krijgt en zij niet.” Sikkema weet dat er veel frustratie leeft onder de betrokken inwoners. Het gaat om ongeveer vijftien huishoudens. ,,Ze vertellen mij dat ze slachtoffer zijn van willekeur.”

Het heeft volgens Sikkema geen zin om Kostverloren en Drieborg alsnog onder het aardbevingsgebied te laten vallen. ,,Het gebied is al op basis van modellen groter dan noodzakelijk. Emotioneel gezien zou ik ook zeggen: voeg beide dorpen toe aan het gebied.”

De inwoners van Oldambt maken grif gebruik van hun recht om aardbevingsschade te melden. De teller staat inmiddels al op bijna zesduizend meldingen.

Al bijna 40 miljoen euro uitgekeerd in Oldambt

Alleen al dit jaar hebben meer dan drieduizend inwoners van de gemeente Oldambt aardbevingsschade gemeld. In totaal zijn er sinds 2016 bijna zesduizend meldingen binnengekomen bij IMG en zijn voorganger TCMG.

Om de schade te verhelpen is de afgelopen jaren bijna 40 miljoen euro uitgekeerd aan gedupeerden in Oldambt. Het toont volgens burgemeester Cora-Yfke Sikkema dat Oldambt terecht - eind 2018 als laatste gemeente - in het rijtje van aardbevingsgemeenten is opgenomen.

Het grootste deel van de schademeldingen - tot juni van dit jaar in kaart gebracht- is toegewezen. In ruim tweederde van de toekenningen gaat het om bedragen beneden de 10.000 euro.

Somber is Sikkema wat betreft de stijging van het aantal acuut onveilige situaties (AOS) in Oldambt. Dit jaar blijkt van de 52 gedane meldingen dat er in 25 procent van de gevallen daadwerkelijk sprake is van een AOS. ,,Daar zitten echt schrijnende gevallen tussen. Een familie is zelfs al elders ondergebracht. Triest.”

Forse versterkingsopgave

Los van de schadeafhandelingen heeft Oldambt ook te maken met een forse versterkingsopgave. Inmiddels staan 485 adressen op de lijst van verhoogd risico. De omvang van de maatregelen verschilt per woningtype.

In het ene geval kunnen de maatregelen in enkele weken gerealiseerd worden, in een andere situatie gaat het om maanden werk. ,,Of de betrokkenen in hun woning kunnen blijven moet nog worden bekeken. Lukt dat niet dan moeten we voor vervangende woonruimte zorgen. Hoe we dat gaan doen moeten we nog bespreken”, aldus Sikkema.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
menu