Inwoners van Winsum vrezen gevolgen van bouwplan Boogplein

De gemeente Het Hogeland beloofde woensdag tijdens een spoedzaak in Den Haag geen bomen te kappen of woningen te bouwen op het Winsumer Boogplein, voordat de Raad van State een eindoordeel over de bezwaren tegen het bouwplan heeft geveld.

Veel Winsumers willen graag het jaagpad (links) langs het Winsumerdiep behouden. Gemeente Het Hogeland heeft de grond nodig om er nieuwe woningen te bouwen.

Veel Winsumers willen graag het jaagpad (links) langs het Winsumerdiep behouden. Gemeente Het Hogeland heeft de grond nodig om er nieuwe woningen te bouwen. Foto: DvhN

Die bodemzaak en einduitspraak zal pas in de loop van volgend jaar volgen, maakte de raad tijdens de rechtszitting duidelijk. Toch wil de gemeente niet dat de hoogste bestuursrechter het bestemmingsplan voor de bouw van een twintigtal woningen en enkele commerciële ruimtes tot die tijd in de juridische ijskast zet.

,,Wij willen graag doorgaan met de bouwvoorbereidingen, zoals de vergunningstrajecten, inrichting van de openbare ruimte en aanbestedingen. Dat kan niet als de Raad van State het plan schorst’’, zei projectleider Frank Rozema in Den Haag.

Tegenstanders Jannie Wicherts en Douwe Staal drongen er evenwel bij rechter en staatsraad Eric Helder op aan om het gehele plan op de plank te leggen. Zij vrezen dat het bouwplan in zijn huidige vorm de cultuurhistorische waarde van Winsum onaanvaardbaar aantast.

Staal en Wicherts wonen aan de overzijde van het Winsumerdiep en kijken straks tegen de nieuwbouw aan. Door de bouwhoogte van 11 meter van het wooncomplex en de geringe afstand tot de oever raken zij veel uitzicht kwijt en vooral in de winterperiode veel zonlicht in woning en tuin.


Oude lindes uitgraven en verderop terugplaatsen

Maar wat Wicherts en Staal, die ook namens Groep Winsum-Nu-Nog-Mooier optreden, vooral stoort is de aantasting van het beschermde Winsumer dorpsgezicht. Volgens de Winsumers dreigt het historische jaagpad langs het Winsumerdiep straks onder het bouwgeweld te verdwijnen.

Projectleider Rozema stelt dat het plan na kritiek van omwonenden is aangepast en veel mooier is geworden. ,,Het wordt 3 meter lager dan het eerdere plan, wel komt het een paar meter dichter bij het water’’.

Dat opschuiven van het bouwplan heeft tot gevolg dat een groep bomen, waaronder een paar honderd jaar oude lindes, langs het jaagpad moet verdwijnen. De gemeente wil de oude lindes uitgraven en een eindje verderop langs het Winsumerdiep terugplaatsen.

Wicherts en Staal hebben er weinig vertrouwen in dat dat goed afloopt. Want wie verplaatst er nu stokoude bomen? Volgens een gemeentewoordvoerder beginnen ze op hun nieuwe stek aan hun tweede jeugd.


Op één na mooiste dorp

Wichters opperde een andere oplossing. ,,De huidige natuuroever van het diep, het jaagpad en de oude bomen vormen daar de kern van de cultuurhistorische waarde van Winsum. Die moet je behouden. Dan bouwt de ontwikkelaar maar iets verder van de oever vandaan, net zoals volgens een eerder plan de bedoeling was.’

Dat eerdere plan sneuvelde volgens de projectleider in 2017 omdat de geplande supermarkt niet door ging. Het nieuwe plan past volgens Rozema veel beter bij Winsum dan het oude plan.

Staatsraad Helder vroeg nog aan de gemeentewoordvoerders of Het Hogeland geen plan maakt om Winsum het op één na mooiste dorp van Nederland te laten worden. ,,Nee dat is zeker niet de bedoeling’’, was het antwoord.

Wicherts en Staal vrezen dat de gemeente met het Boogplein de positie als mooiste dorp van het land wel degelijk op het spel zet. Staatsraad Helder doet binnen enkele weken uitspraak.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu