'Betrek de inwoners van Groningen bij de aanleg van wind- en zonneparken' (en leg ze uit wat de Regionale Energie Strategie is)

De eerste windturbine van Windpark Drentse Monden en Oostermoer aan de Mondenweg tussen Nieuw-Buinen en Eerste Exloërmond. Foto Archief Corné Sparidaens

De opstellers van de Regionale Energie Strategie (RES) voor Groningen moeten de inwoners van de provincie veel meer betrekken bij het plan. Dat zeggen acht maatschappelijk organisaties.

In een advies constateren ze onder meer dat de communicatie over het energieplan ondermaats is. Veel Groningers hebben zelfs nog nooit gehoord van het RES. Ook moet er meer aandacht komen voor de inpassing van de plannen in het landschap. Op plekken waar concentraties van energieparken komen, moeten bewoners worden gecompenseerd. En alvorens her en der zonne- en windparken worden gepland, moet er worden gekeken naar isolatie van woningen en het gebruik van daken voor zonnepanelen.

Nog niet te laat

Directeur Jan-Willem Lobeek van de Natuur en Milieufederatie Groningen - een van de acht maatschappelijke organisaties - vindt dat er snel werk gemaakt moet worden van de communicatie. ,,Het begint allemaal met het actiever naar buiten treden met dit plan. Dus niet alleen zenden, maar ga ook eens luisteren hoe mensen er over denken. Het is nog niet te laat. Tot nu toe is er vooral veel energie gestoken in het bestuurlijk op één lijn komen. De cijfertjes zijn onder elkaar gezet, maar het plan is nog niet in beton gegoten.’’

,,Je moet niet bang zijn voor weerstand. Het verhaal deugt. Maar wij zeggen wel: kom nu uit je bubbel en ga naar buiten. Ga praten met de bevolking en de omgeving. Wat is de noodzaak? Wat zijn de beste plekken? Wat is er nodig?’’

Inpassing in landschap

Ook de inpassing in het landschap is belangrijk, aldus Lobeek. Niet alleen projectontwikkelaars en boeren zouden moeten bepalen waar een zonneakker komt. ,,Leg op een boerenakker ook niet alleen een zonnepark aan. Dat is een domme keuze. Wij vinden dat je dingen zoveel mogelijk moet combineren op schaarse grond. Gebruik ruimte meervoudig. En let ook op de schaal. Iets moet passen in een omgeving. Je zou ook af kunnen spreken dat je in bepaalde kwetsbare gebieden niets doet. Dat kan allemaal niet vanachter een bureau, daar is beleid voor nodig.’’

In het RES-plan wordt uitgewerkt hoe Groningen - één van de dertig RES-regio’s van het land - de klimaatdoelstellingen van het nationale klimaatakkoord bereikt. Daarvoor moet vooral duurzaam energie worden opgewekt. Hierbij werken de gemeenten samen met de provincie en de waterschappen. Groningen moet in het najaar een concept van het RES-plan inleveren. De bedoeling is dat de definitieve versie in de eerste helft van volgend jaar wordt goedgekeurd door de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Afgewezen plan

Medio vorige maand wees de gemeenteraad van Delfzijl het voorlopige plan af. Raadsleden vinden de opgave voor het gebied te groot en willen dat er meer rekening wordt gehouden met het landschap. Ook willen ze dat omwonenden sneller en beter worden geïnformeerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu