Inwoners van Pieterzijl en omstreken starten crowdfundingsactie om beroep tegen fracking te bekostigen

Een spandoek tijdens een eerdere actie tegen fracken. Foto: Archief

Inwoners van Pieterzijl en omgeving gaan in beroep tegen het besluit van het ministerie van Economische Zaken (EZ) om gaswinning door middel van de fracking-methode in het gebied toe te staan. En daar is geld voor nodig.

Het gasveld Pieterzijl Oost ligt op de grens van Groningen met Friesland en bevat ongeveer 300 miljoen kuub gas. Met behulp van fracking moet het gesteente in de grond worden ‘gekraakt’ om het gas sneller omhoog te krijgen.

Omstreden methode

Fracking is, hoewel door de NAM en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) veilig bevonden, een omstreden methode. Ten eerste omdat het in theorie kan bijdragen aan aardbevingen, ten tweede omdat tijdens het proces chemicaliën de grond in worden gespoten.

Op grond van adviezen van het SodM, de Technische Commissie Bodembeweging, de Mijnraad en de betrokken overheden was er volgens EZ begin juni echter ‘geen grond om de winning uit dit gasveld te weigeren’.

Geld nodig voor beroep

Eerder al verzochten de provincie Groningen, de gemeente Westerkwartier en omliggende dorpsverenigingen de NAM met klem niet tot fracken over te gaan. Daar sluit een groep van zo’n 150 inwoners van Pieterzijl en omstreken zich nu bij aan.

De groep wil tegen het besluit in beroep gaan bij de Raad van State, maar beschikt nog niet over het geld dat daarvoor nodig is. Zo’n 10.000 euro, laat mede-initiatiefnemer Sandra Jacobs weten. Daarom is zij onlangs een crowdfundingsactie gestart.

Echt storm loopt het nog niet. Van de benodigde 10.000 euro is inmiddels een kleine 300 opgehaald.

Online petitie

Om het beroep kracht bij te zetten is een petitie in het leven geroepen. Daarin wordt mensen gevraagd de zaak zoveel mogelijk bij de Tweede Kamer aan te kaarten in een poging Nederland wakker te schudden.

„Dat wij in angst en onzekerheid leven, mag heel Nederland weten!”, staat in de begeleidende tekst.

Volgens Jacobs, woonachtig in Pieterzijl, hebben de Groningse Tweede Kamerleden Sandra Beckerman en Henk Nijboer positief gereageerd op de petitie, die inmiddels ruim 140 keer is ondertekend.

Kans op slagen

Hoewel de groep hoopt dat het beroep resulteert in een verbod van gaswinning door middel van fracken, is dat allerminst zeker.

„De kans op slagen hangt af van het wel of niet kunnen bewijzen dat het besluit ongegrond is”, laat Jan Brouwer weten, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.

„En wie vind je daartoe bereid?”, vervolgt hij. „Je moet een autoriteit vinden die kan opboksen tegen instanties als SodM, de Technische Commissie Bodembeweging en de Mijnraad. Vind ze maar eens.”

Om de onderzoeken ongegrond te kunnen verklaren, moet opnieuw onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van fracken. Brouwer: „Dat zal veel geld kosten. Misschien wel meer dan die 10.000 euro.”

Nieuws

menu