Inwoners van Westerwolde beginnen hun eigen energie-coöperatie

De beide 'duurzaamheids-wethouders' van Westerwolde hopen dat Stuw een vraagbaak voor de hele gemeente wordt Foto: Huisman Media

Een aantal inwoners van Westerwolde heeft de energie-coöperatie Stuw opgericht. Hun doel: omwonenden van zonneparken in dat gebied bijstaan.

,,Waarbij ons uitgangspunt is dat die omwonenden mee profiteren van de opbrengsten van de parken en idealiter mede-eigenaar worden, iets dat ook de gemeente Westerwolde nastreeft’’, zegt Willem Hoftijzer.

Hij, een voormalig gemeenteraadslid, is mede-oprichter van Stroom uit Westerwolde, daar staat Stuw voor. De overige vier initiatiefnemers hebben ook ervaring in de politiek of de accountantcy.

De vijf zagen bij de gemeente veel verzoeken voor de aanleg van zonneparken binnenkomen. Voor een van de initiatieven werd al een vergunning gegeven, deze week zette de provincie de deur open voor nog drie.

,,Prima, die plannen, we staan achter duurzame energie’’, zegt Hoftijzer. ,,Maar omwonenden moeten meeprofiteren. Dat kunnen ze doen door een coöperatie op te richten en zo te participeren in dat zonnepark. Wij willen daar graag bij adviseren. We kunnen zelf ook als coöperatie optreden, waarvan omwonenden lid kunnen worden, voor een tientje per jaar. Wij behartigen dan hun belangen naar de exploitant van dat zonnepark toe.’’

Toenmalige gemeente Vlagtwedde

Iets dergelijk doet Stuw al in Harpel, waar enkele jaren geleden de toenmalige gemeente Vlagtwedde de aanleg van een zonnepark mogelijk maakte. ,,We praten daar met het bedrijf Powerfields over de wijze waarop de omgeving mee kan profiteren.’’

Dat overleg wordt op verzoek van de gemeente Westerwolde gevoerd. ,,We hebben Stuw daarvoor benaderd’’, zegt wethouder Bart Huizing (PvdA).

Volgens hem en zijn collega-wethouder Henk van der Goot (Gemeentebelangen) is het de bedoeling dat de coöperatie ook een soort vraagbaak voor Westerwolders wordt waar het om duurzame energie gaat. ,,Ook daarom hebben we Stuw subsidie gegeven.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu