Is Vinkhuizen- Noord van het gas af in 2021?

In Groningen komt mogelijk een gigantisch zonnepark van 300 hectare tussen Eemskanaal en Slochterdiep. Het moet 250 megawatt aan stroom opleveren; net zo veel als alle toekomstige zonnedaken.

Ter vergelijking: de plannen voor het tot dusver grootste zonnepark van Nederland, in Hoogezand, beslaan ‘slechts’ 117 hectare. De toekomstige bestemming van het gebied, rond de NAM-locatie ten noorden van Meerstad, wordt al jaren ‘energielandschap’ genoemd. Er waren eerder windmolens gepland. De zonnecentrale waar nu sprake van is, verrijst in fasen.

De stroomopbrengst van het nieuwe park is bijna tien keer zo groot als van de huidige zonneweides in de stad samen: Woldjerspoor (14 hectare), Vierverlaten (2 hectare) en het nieuwe zonnepark Roodehaan (22 hectare), waar deze maand de eerste panelen worden gelegd. Voor Groningen is zonnestroom bittere noodzaak, zegt wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks). ,,Als we van het gas af willen, moeten we voor alternatieven zorgen. Zonnestroom kun je lokaal opwekken om het energienet zo min mogelijk te belasten.’’

Wie heeft de meeste plek voor zonnepanelen: Particuliere huiseigenaren, corporaties of de overheid?

Als het aan de gemeente ligt, wordt 40 procent van het lokale stroomverbruik (500 MW) in 2035 met zonnepanelen opgewekt. De helft komt van zonnepanelen op daken. Alle daken daarmee vol ligt, is daar zelfs 750 MW te halen. ,,Een derde valt af om technische redenen en een derde omdat eigenaren niet kunnen, mogen of willen’’, staat in het nieuwste zonnedaken-rapport van de gemeente.

Particuliere panden bieden grootste potentie voor zonne-energie (195 MW). Daarna volgen bedrijfsdaken (185 MW) en daken van corporaties (100), particuliere verhuurders (80) en vve’s (75). Op panden van de overheid en maatschappelijke organisaties is plek voor 55 MW.

Kan Vinkhuizen Noord al in 2021 van het gas af?

Zonnestroom, windenergie en vooral warmtenetten moeten het aardgas in Groningen vervangen. De stad denkt er al serieus over na of de voor 2021 geplande vervanging van de aardgasleidingen in stadswijk Vinkhuizen Noord nog wel door moet gaan. Of er tegen die tijd al een alternatief (alternatieven) voor aardgas zijn en het de eerste aardgasloze oude wijk van Nederland kan worden, is nog de vraag.

Op het stadhuis wordt hard gewerkt aan het antwoord. ,,Voor het einde van dit jaar weten we in principe voor alle stadswijken wat er moet gebeuren om ze aardgasvrij te maken’’, zegt Gijsbertsen. Hij spreekt van een enorme klus en voorspelt een hoop discussie, overal in de stad. ,,De meeste mensen onderschatten de omvang van de energietransitie. Iedereen gaat dit zien en merken. Aan het aanleggen van leidingen voor nieuwe warmtenetten en zwaardere elektranetten, aan enorme hoeveelheden zonnepanelen, windmolens misschien. Alles wat kan. Met de bijbehorende ruimtelijke impact.’’

De schop gaat misschien vaker de grond in

Hij sluit niet uit dat de schop, in de loop van de jaren, meermalen de grond in gaat. ,,De innovatie gaat zo snel dat we telkens voor een dilemma staan: aanpakken met de bestaande techniek of nog even wachten. Maar wachten kunnen we ons niet blijven veroorloven, je bent zo 5 tot 10 jaar verder. Dat kan niet, want we moeten van het aardgas af. Daar moeten we een keer aan beginnen en dan neem je voor lief dat je later nog een keer moet.’’

De eerste stap is gezet: vanaf 1 juli geeft Groningen geen toestemming meer voor nieuwbouw met aardgas. ,,Hoewel bouwers daar tegenaan hikken, is dat toch relatief eenvoudig. Voor bestaande wijken is dat een heel ander verhaal. Voor zeven wijken rekenen we dit jaar exact uit wat er moet gebeuren. Ze zijn typerend voor bepaalde bouwperiodes. Aan de hand van deze voorbeelden kunnen we bepalen wat er nodig is om de hele stad energieneutraal te maken.’’

Regeerakkoord moet investeren in duurzaam huizen voor iedereen mogelijk maken

De voorbeeldwijken zijn De Wijert, Driebond, Noorderplantsoenbuurt, Paddepoel Noord, Reitdiep, Selwerd en Vinkhuizen-Noord. Verdwijnt de gasleiding, dan kan de hele buurt niet meer koken op gas. En, een stuk ingewikkelder: het huis en het water niet meer verwarmen met gas. Voor alternatieven zijn enorme investeringen nodig. Die kan een corporatie misschien financieren, want uitsmeren over heel veel jaren, maar veel particulieren beginnen er niet vrijwillig aan omdat ze weten dat ze er niet lang van kunnen profiteren. Het is ook niet voor iedereen weggelegd, zegt Gijsbertsen: ,,Een all electric woning kosten een paar centen...’’

Hij hoopt dat het Regeerakkoord een handje helpt. ,,Tot dusver moeten huiseigenaren energiezuinige maatregelen persoonlijk financieren. We hebben onderzocht of dat met overheidsmiddelen via het huis kan lopen, bijvoorbeeld via de ozb. Dat mag niet, maar het zou in één klap een enorme sprong voorwaarts zijn. We horen dat Den Haag er nu toch over praat. Het zou perfect getimed zijn omdat we in een cruciale fase zitten. Er zijn plannen, er is hoop. Nu moet er wat gebeuren.’’

Nieuws

menu