Jagers in Groningen mogen niet langer ’s nachts op vossen schieten. Provincie draait beslissing terug

Foto: Pixabay

Jagers in Groningen mogen niet langer ’s nachts op vossen schieten. De provincie Groningen, die Faunabeheereenheid Groningen in maart van dit jaar ontheffing verleende voor het verbod op het doden van vossen, heeft deze ontheffing ingetrokken.

In het belang van de bescherming van weidevogels mochten vossen ’s nachts worden gedood. ‘Op geen enkele manier is aannemelijk gemaakt dat het doden van vossen in het holst van de nacht zal leiden tot een verbetering van het broedsucces van de weidevogels. Vossen verdienen rust en ruimte in plaats van nachtelijke klopjachten. Wij zijn blij met deze overwinning’, stellen Fauna4Life en Animal Rights in een persbericht. Zij maakten bezwaar tegen de ontheffing .

Jacht tussen zonsondergang en zonsopkomst

Vossen mogen het hele jaar door overdag met het geweer worden doodgeschoten. Ook mogen kastvallen en vangkooien worden gebruikt en is de drijfjacht toegestaan. Van september tot maart vindt de bouwjacht plaats. Daarbij worden vossen door honden uit hun schuilplaatsen gejaagd.

De provincie Groningen gaf Faunabeheereenheid Groningen bovendien toestemming (tot 2024) voor het gebruik van extra middelen als kunstlicht en de jacht tussen zonsondergang en zonsopkomst. Dit besluit heeft ze na advies van een onafhankelijke interne commissie ingetrokken.

De commissie vond het besluit voor de ontheffing onvoldoende gemotiveerd. Ze was bovendien van mening dat niet aannemelijk was gemaakt dat het ‘s nachts doden van vossen nodig is voor de instandhouding van de weidevogelpopulatie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu