Jan Ligthartschool Westerbroek gaat dicht, kinderen wellicht naar Driebond in Engelbert

De Jan Ligthartschool in Westerbroek (niet op de foto) sluit na dit schooljaar definitief de deuren. foto anp

De Jan Ligthartschool in Westerbroek gaat aan het eind van dit schooljaar dicht. Onderzocht wordt of het mogelijk is om samen te gaan met De Driebond in Engelbert.

De Jan Ligthartschool werd in 2017 opengehouden door een experiment waarbij dorpsbewoners zich sterk maken voor het behoud van hún school in hún dorp.

Kwaliteit onderwijs niet gewaarborgd

,,Ondanks alle inspanningen van bestuur, medewerkers, ouders en dorpsbewoners, worden de doelstellingen van het experiment niet gehaald’’, aldus het schoolbestuur in een verklaring. Het blijkt niet haalbaar om kwaliteit en continuïteit van het onderwijs te waarborgen.’’

Besloten is de school te sluiten

Deze conclusie trekt directeur/bestuurder Karen van Geffen na overleg met de Raad van Toezicht, medewerkers, medezeggenschap en de Westerbroekse Schoolvereniging. ,,Daarom is besloten de school in Westerbroek te sluiten.’’

De voorgenomen sluiting van de Jan Ligthartschool werd begin maart, nadat het college van B en W van Midden-Groningen daarover een brief aan de gemeenteraad schreef.

Te klein voor een stabiel team

De Onderwijsinspectie gaf de school in september 2019 een onvoldoende. De school wordt te klein gevonden om een stabiel team te formeren en de kwaliteit van het lesgeven te verbeteren.

De Ligthartschool telt 38 leerlingen. Dat zouden er 56 moeten worden, maar ook dat leek niet te gaan lukken. Onderwijswethouder Erik Drenth (CDA) noemde de voorgenomen sluiting verdrietig, maar vond het tegelijk moedig om te erkennen dat het niet is gelukt. ,,Uiteindelijk is de kwaliteit van het onderwijs het allerbelangrijkste.’’

Openhouden is niet haalbaar

De afgelopen maanden is onderzocht of er alternatieven zijn om de school voor Westerbroek te behouden. ,,Gebleken is dat dit niet haalbaar is, ook niet door de school op te laten gaan in een grotere schoolorganisatie.’’

Onderzocht wordt of de Ligthartschool samen kan gaan met De Driebond in Engelbert. Die school valt onder Openbaar Onderwijs Groningen. Het schoolbestuur laat weten dat ‘’daarvoor nog enkele stappen moeten worden gezet’.

,,De voortekenen zijn gunstig. Een groot deel van de kinderen lijkt in het nieuwe schooljaar de overstap naar de school in Engelbert te willen maken.’’

Besluit ruim voor de zomervakantie

,,Een besluit daartoe wordt ruim voor de zomervakantie genomen, zodat met ingang van volgend schooljaar de kinderen uit Westerbroek naar hun nieuwe school kunnen gaan.’’

Het schoolbestuur heeft ouders, dorpsbewoners, gemeenteraad en minister op de hoogte gesteld van de aanstaande sluiting van de school en de voorgenomen fusie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu