Liet het rijk zich gijzelen? Jarenlange strijd met NAM leidt tot trage versterkingsoperatie van huizen Groningen | analyse

Het rijk heeft zich sinds 2015 laten gijzelen door de permanente onenigheid met de NAM over wie wat moet betalen bij het versterken van huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat leidt tot forse vertraging en blijvende onzekerheid bij Groningers.

De versterking in een deel van Ten Post in volle gang.

De versterking in een deel van Ten Post in volle gang. Foto: Kees van de Veen

Dat er regelmatig spanningen waren tussen de NAM en de overheid over de invulling en betaling van de versterkingsoperatie is bekend. Maar de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) en het rijk hebben zelf altijd publiekelijk volgehouden dat geld geen beperkende factor was bij het verzekeren van de veiligheid in het aardbevingsgebied.