Je boft als je in Midden-Groningen woont; denk en praat mee en maak het verschil bij besteden van miljoenen voor jouw gemeente

Programmamanager Rob Tutert (links) en burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen. foto dvhn

Woon je in Midden-Groningen en heb je goede ideeën om miljoenen euro’s aan jouw gemeente te besteden? Dan zoekt de gemeente Midden-Groningen jouw betrokkenheid.

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft Midden-Groningen met twee keer 47,5 miljoen euro bedeeld. In totaal gaat het om 95 miljoen euro over tien jaar tijd.

Geld dat ook zo maar weer op is

Geld dat, zoals burgemeester Adriaan Hoogendoorn zegt, bedoeld is om Midden-Groningen op de langere termijn vooruit te helpen. Geld dat, volgens diezelfde burgemeester, ook de eigenschap heeft dat het ook zo maar weer op is.

Om te zorgen dat dat geld goed wordt besteed is een concept lokaal programmaplan gemaakt met vier aandachtsgebieden; jeugd, leefomgeving, werk en leven waar je hart ligt.

Investeren in de toekomst van mensen

,,Werk maken van de aantrekkelijkheid van de gemeente’’, noemt Hoogendoorn dat, ,,en tegelijkertijd investeren in de toekomst van mensen.’’

In het voortraject heeft het programmateam een breed scala aan ideeën geïnventariseerd. ,,Enerzijds kent Midden-Groningen veel problematiek’’, analyseert Hoogendoorn, ,,anderzijds is er weinig moedeloosheid. Het NPG biedt echt kansen als we de goede dingen doen.’’

Een klap op geven

Uit het concept programmaplan maakt het college van burgemeester en wethouders een definitief voorstel. Dat wordt eind oktober door de gemeenteraad vastgesteld, waarna een onafhankelijke beoordelingscommissie van het Nationaal Programma Groningen er nog een klap op moet geven.

Dinsdagavond is het ‘concept lokaal programmaplan voor het NPG’ aan de gemeenteraad van Midden-Groningen gepresenteerd.

Live-stream NPG

Woensdagavond 2 september van 19.00 tot 20.30 uur wordt een en ander via een digitale live-stream aan belangstellende Midden-Groningers toegelicht en is er gelegenheid om vragen te stellen. Kijk op www.midden-groningen.nl/livestreamnpg of op de website van de gemeente voor informatie.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu