Twintigtal jongeren demonstreert donderdag op Grote Markt in Groningen tegen de Russische inval in Oekraïne. 'Als het moet staan we hier ieder weekend'

Een groepje jongeren klontert donderdag aan het eind van de ochtend samen op de Grote Markt in Groningen. Ze demonstreren tegen de de Russische inval in Oekraïne. „Dit is niet een verhaaltje wat je zomaar in de krant leest.”

Demonstranten tegen de Russische inval in Oekraïne.

Demonstranten tegen de Russische inval in Oekraïne. Foto DVHN

De demonstranten werden gemobiliseerd via een WhatsApp-groep. Inmiddels zitten daar 250 leden in, het maximumaantal.

Nieuws

menu