Jongeren veroordeeld voor het roven van scooters en merkkleding

Vrouwe Justitia in de hal van de rechtbank in Groningen Rob Zijlstra

De rechtbank heeft twee jongens van 16 en 17 jaar veroordeeld wegens een mislukte overval, straatroven, pogingen daartoe, mishandelingen en scooterdiefstallen in Groningen en Usquert. Ze kregen voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd en werkstraffen van tachtig uur.

Behalve de werkstraffen moeten de jongeren verplicht trainingen volgen en een traject doorlopen die hen weer op het rechte pad moet brengen. Ondertussen mogen ze geen softdrugs gebruiken en geen contacten onderhouden met ‘foute vriendjes’ die eveneens strafbare feiten hebben gepleegd. De jeugdreclassering moet toezicht houden.

Winkel al gesloten