KLM belooft minder overlast boven het Hogeland en houdt meer afstand tot kleine dorpen

De KLM Flight Academy past zijn lesprogramma gedeeltelijk aan om bewoners van het noorden van de provincie Groningen minder hinder te bezorgen.

Studenten bekijken in 2019 een nieuw vlietuig van de Flight Academy.

Studenten bekijken in 2019 een nieuw vlietuig van de Flight Academy. FOTO: SIETSE VEENSTRA

,,We oefenen noodlandingen voortaan wat verder van bebouwing af en kijken of we dat soort oefeningen ook beter kunnen spreiden. Zo willen we hinder zoveel mogelijk voorkomen’’, zegt Mark Gerritsen, hoofd trainingen van de KLM Luchtvaartschool.

Laagvlieggebied

Uit het gebied boven de N361 en de spoorlijn naar Delfzijl kwamen de laatste tijd klachten van mensen die zich storen aan eenmotorige lesvliegtuigen in het buitengebied. Die mogen daar lager vliegen dan de gebruikelijke minimale hoogte. Zo kunnen piloten leren en bijhouden hoe ze een vliegtuig bij een motorstoring veilig aan de grond kunnen zetten. Die oefeningen verlopen binnen strikte veiligheidsprocedures.

Aspirant-piloten laten het gas los – of een instructeur doet dat op een onverwacht moment – en moeten vervolgens een geschikt weiland vinden om te landen, rekening houdend met de wind en het terrein. Ze mogen dalen tot zo’n 30 meter. Dan is duidelijk of een echte voorzorgslanding (met motorvermogen) of noodlanding (zonder motor) zou zijn geslaagd, en gaat het gas er weer op om te klimmen. Dat is het moment waarop sommige bewoners van het gebied opschrikken.

Storend

,,We zijn verplicht deze oefeningen te doen, piloten moeten die kunde ook bijhouden. Dat doen we in het gebied dat daarvoor speciaal is aangewezen. We blijven binnen dat gebied buiten de bebouwde kom en houden ons aan de regels. We willen geen onnodige overlast veroorzaken.''

,,Maar het is voor mij makkelijk praten. Als je in de buurt woont en de hele dag vliegtuigen langs ziet komen, ook al vliegen die niet letterlijk boven je hoofd en doen ze juridisch niets verkeerd, begrijpen wij ook wel dat het storend kan zijn. Zeker als mensen het lang niet hebben meegemaakt’’, aldus Gerritsen.

Verplaatsen naar andere jaargetijden, als de ramen niet open staan en mensen niet in de tuin zitten, is voor de KLM geen optie. ,,We leiden zestig vliegers per jaar op en dat oefenprogramma loopt het hele jaar door, in alle seizoenen.’’

Behalve bij de vliegschool klagen mensen ook bij Groningen Airport Eelde en de gemeente Het Hogeland. ,,Formeel kunnen deze mensen niet bij de overlegcommissie van de luchthaven terecht met hun verhaal, omdat dit vlieggebied daar niet onder valt. Daarom hebben wij zelf een aantal bewoners uitgenodigd voor een gesprek.’’

Tafelgesprek

,,We zaten vorige week met elkaar aan tafel en ik kijk met een zeer goed gevoel terug op dat gesprek’’, zegt Gerritsen. ,,We hebben uitgelegd dat we niet kunnen stoppen met dit soort oefeningen, maar wel ons best doen om onnodige overlast te voorkomen. We beperken de oefeningen tot de strikt noodzakelijke aantallen, brengen probleemgebieden in kaart en houden meer afstand van kleine woonkernen.’’

De school wil dat instructeurs en leerlingen met name dorpen als Rasquert, Saaxumhuizen en Tinallinge ontzien. Grotere plaatsen vallen beter op vanuit de lucht - daar blijven ze automatisch meestal verder vandaan.

Volgens Gerritsen is er binnen het aangewezen vlieggebied, dat zich – tussen Winsum en de kust – uitstrekt van Zoutkamp tot Appingedam, lege ruimte genoeg om de overlast tot een minimum te beperken. ,,We hebben echt wel mogelijkheden om een stukje op te schuiven.’’

Overigens is de KLM Flight Academy niet de enige gebruiker van het gebied. Alle vliegscholen, zoals die van de Noord Nederlandse Aero Club op Eelde, mogen er gebruik van maken en doen dat ook.

Toch waren veel bewoners alweer vergeten dat ze onder een oefengebied wonen. Sinds het verdwijnen van de Rijksluchtvaartschool kwamen oefeningen zelden meer voor omdat de KLM, die de Rijksluchtvaartschool in 1991 overnam, de basisopleiding uitbesteedde en alle eenmotorige vliegtuigen verkocht.

Fusie

Pas half mei werd het weer drukker met vliegtuigen boven Het Hogeland. Toen herstartte de luchtvaartschool de opleidingen na de coronastop. In die periode werd de fusie met de Martinair Flight Academy afgerond en verhuisden onder meer zes eenmotorige vliegtuigen van Lelystad naar Eelde.

,,De KLM besloot een paar jaar geleden om de basisopleiding weer in eigen hand te nemen. Die is eerst ondergebracht bij Martinair en nu zitten alle onderdelen met twaalf vliegtuigen op Eelde.''

,,Die zijn natuurlijk nooit allemaal tegelijk in de lucht en worden ook lang niet allemaal gebruikt voor het oefenen van voorzorgslandingen, maar het is zeker drukker geworden. Vooraf hebben we getoetst of dat qua geluidwetgeving mogelijk was op Eelde, maar ook in dat gebied zijn de veranderingen te merken. Dit werk hebben we op deze schaal lang niet gedaan.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu