KNMI: 86 'Groningse' aardbevingen in 2019, zwaarste in Westerwijtwerd

Bevingschade. Foto: Kees van de Veen

In Groningen deden zich het afgelopen jaar 86 aardbevingen voor, veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Daarvan hadden er elf een kracht van meer dan 1,5. De zwaarste beving vond plaats in Westerwijtwerd op 22 mei met een kracht van 3,4, zo blijkt uit een jaaroverzicht van het KNMI.

In 2018 werd Groningen nog opgeschrikt door 90 bevingen, waarvan er 15 een kracht hadden van 1,5 of hoger.