Kabinet vraagt provincies om hulp voor opvang van asielzoekers: Groningen bereid om extra locaties te openen voor opvang en huisvesting

Inrichting van een AZC in Heumensoord. Foto: ANP

Het kabinet heeft vanwege op de verhoogde instroom van vluchtelingen en de onder druk staande opvanglocaties alle provincies gevraagd om extra opvangplaatsen voor vluchtelingen en huisvesting voor vergunninghouders. De provincie Groningen heeft laten weten een aantal locaties beschikbaar te hebben voor de opvang en huisvesting.

Zoals al bekend is gemaakt worden in Farmsum voor maximaal zes maanden circa 150 asielzoekers opgevangen om de druk op Ter Apel te verlichten. Op middellange termijn wordt gestreefd om extra locaties te ontwikkelen voor ongeveer 190 asielzoekers. De betreffende gemeenten zullen hier, zodra de locatie door alle partijen akkoord is bevonden, over naar buiten treden.

De komende tijd wordt gekeken of er nog aanvullende opvanglocaties mogelijk zijn. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zal de kosten van het gereedmaken van de locaties op zich nemen. Op de langere termijn zal een aantal gemeenten locaties proberen te ontwikkelen voor de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dat zal dan gaan om woningen waar ook Groningers een plek kunnen vinden, om zo de krapte op de woningbouw te verlichten.

Duurzaamheid

Duurzame bouw is hierbij het uitgangspunt, ook voor tijdelijke woningen. Het ontwikkelen van extra woonruimte is echter niet mogelijk zonder financiële hulp van het Rijk. Het streven van zowel de provincie als Den Haag is om financiële steun te geven aan de regio om extra woningen te realiseren. De gemeente Eemsdelta wordt de komende jaren ontzien bij de huisvesting van vergunninghouders, omdat daar nu al een groot tekort is aan ‘wisselwoningen’.

Nieuws

Meest gelezen

menu