Kamer: handhaaf subsidieregeling gasschade

Foto: Archief Kees van de Veen

Groningers met aardbevingsschade aan hun huis moeten ook ná 1 februari aanspraak kunnen maken op een speciale subsidieregeling. Dit eist bijna de volledige Tweede Kamer.

Groningers met aardbevingsschade aan hun huis moeten ook ná 1 februari aanspraak kunnen maken op een speciale subsidieregeling. Dit eist bijna de volledige Tweede Kamer.

Gedupeerden met minimaal 1000 euro schade konden met die subsidie hun woning isoleren, dubbel glas plaatsen of zonnepanelen op het dak leggen.

Het kabinet moet de portemonnee trekken om die regeling te verlengen, eist vrijwel de gehele Tweede Kamer (naast coalitiepartijen VVD en PvdA ook SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren) vandaag tijdens het debat over de gaswinning in Groningen.

Hoe lang de Kamer de regel wil verlengen en hoeveel de verlenging gaat kosten, is niet bekend. Voor de zogeheten waardevermeerderingsregeling was in totaal 125 miljoen euro uitgetrokken; per woning is er maximaal 4000 euro beschikbaar. Veel Groningers doen er een beroep op.

,,Dit is een succes. Reden genoeg om de regeling te verlengen”, vindt PvdA-Kamerlid Jan Vos. ,,Ook omdat het een omschakeling is naar duurzame energie.” Maar terwijl de provincie vroeg om uitbreiding, werd de regel juist geschrapt. Dat kan niet, vindt ook VVD-Kamerlid André Bosman: ,,Groningers zien het als compensatie, maar ook als rechtvaardiging.”

Minister Henk Kamp van Economische Zaken benadrukt dat bekend was dat de regeling tijdelijk zou zijn. Als die dit jaar ongewijzigd zou worden voortgezet, is het geld snel op.

Contourenkaarten

De oppositiepartijen pleiten ook voor het schrappen van de contourenkaarten, waarmee wordt bepaald of schade door een aardbeving is veroorzaakt. Volgens de Kamerleden is die kaart waarop het bevingsgebied is afgebakend arbitrair. Het gebied klopt volgens hen niet met de plekken waar schade is ontstaan, wat voor frustraties zorgt. ,,Aardbevingen houden zich niet aan contouren”, stelt CDA-Kamerlid Agnes Mulder. ,,Dit leidt tot grote droefenis bij mensen die buiten de contouren wonen en wél schade hebben”, vindt SP'er Eric Smaling.

Het Kamerlid doet een beroep op verantwoordelijk minister Kamp om Nederlanders op te roepen de thermostaat een graadje lager te zetten. Als wij allen minder gas stoken, hoeft er volgens hem ook minder gas opgepompt te worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
menu