Kamer juicht nog niet over gasdeal. Er is twijfel of de 1,5 miljard goed terechtkomt

Voorzichtig positief, maar ook achterdocht. De Tweede Kamer moet nog zien of de 1,5 miljard euro van het kabinet voor de bevingsregio goed terechtkomt.

Een van de borden in het dorp Woltersum.

Een van de borden in het dorp Woltersum. Foto: DvhN

Twijfel is er over de daadkracht en de snelheid waarmee het maatregelenpakket wordt uitgevoerd. ,,Ik wil het graag geloven, maar het is lastig als je zo veel jaren bedrogen bent uitgekomen’’, aldus Sandra Beckerman (SP) tijdens het Kamerdebat.

‘Groningen goed achterlaten’

Rijk en regio maakten vorige week bekend dat zij een miljardendeal hebben gesloten, die ervoor moet zorgen dat Groningen ‘goed achtergelaten’ wordt. De maatregelen gaan over de versterkingsoperatie, maar er is ook geld beschikbaar gemaakt voor mensen van wie het huis bij nader inzien niet hoeft te worden aangepakt. Ook is er geld voor toekomstplannen in het gebied.

‘Het komt nu aan op doen’

,,Zolang de versterking nog tergend langzaam blijft lopen, zijn we er niet’’, sprak Aukje de Vries (VVD). ,,Deze deal is niet het einde van de verantwoordelijkheid van het rijk. We moeten de versterking versnellen en zorgen dat het geld bij de bewoners terechtkomt. Het komt nu aan op doen. Niet slechts kijken naar procedures en mensen laten opboksen tegen instituties.’’

Voor Agnes Mulder (CDA) is niet duidelijk hoe voor meer snelheid wordt gezorgd. Mulder wijst op de situatie van boeren en andere ondernemers die al jaren niet verder komen met funderingsschade. ,,Er is nu een pot voor knelpunten, maar die mag niet worden gebruikt om dit probleem op te lossen.’’

‘Met een kluitje in het riet’

Minister Eric Wiebes vindt dat de NAM dit moet betalen en dat het geld niet uit het maatregelenpakket van 1,5 miljard moet komen. Mulder: ,,En zo worden boeren met een kluitje in het riet gestuurd.’’ Het probleem van de funderingen speelt ook in Wolterum waar de Groningse wethouder inwoners toezegde voor een oplossing te zorgen. Wiebes vindt funderingsschade echter een ‘algemeen Nederlands probleem dat niet zomaar even kan worden opgelost’.

Wiebes onderzoekt hoe groot de verschillen zijn tussen de waardedalingsregeling van de NAM en het rijk. Tot dit jaar hebben ongeveer vijfduizend huishoudens een vergoeding van de NAM gekregen voor de waardedaling van hun huis. Nu zijn er signalen dat de vergoeding van Instituut Mijnbouwschade Groningen hoger is dan die van de NAM. De mensen die het aanbod van de NAM accepteerden, hebben juridisch gezien geen recht op het verschil.

,,Eerst is er een commerciële organisatie die een bod doet en mensen het gevoel geeft dat ze dat moeten accepteren. Nu komt een publieke organisatie met een veel beter bod”, aldus Matthijs Sienot (D66). Voor de mensen die de kat uit de boom gekeken hebben, valt de vergoeding dus soms hoger uit dan voor de mensen die de strijd hebben gevoerd. Dat is niet eerlijk, vinden de Kamerleden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
menu