Kamer juicht nog niet over gasdeal. Er is twijfel of de 1,5 miljard goed terechtkomt

Voorzichtig positief, maar ook achterdocht. De Tweede Kamer moet nog zien of de 1,5 miljard euro van het kabinet voor de bevingsregio goed terechtkomt.

Een van de borden in het dorp Woltersum.

Een van de borden in het dorp Woltersum. Foto: DvhN

Twijfel is er over de daadkracht en de snelheid waarmee het maatregelenpakket wordt uitgevoerd. ,,Ik wil het graag geloven, maar het is lastig als je zo veel jaren bedrogen bent uitgekomen’’, aldus Sandra Beckerman (SP) tijdens het Kamerdebat.

‘Groningen goed achterlaten’