Kamer steunt oproep: gas naar beneden en snel schadevergoeding

Liesbeth van Tongeren, kamerlid voor Groenlinks. Foto: ANP/Bart Maat

Bijna de voltallige Tweede Kamer ondersteunt een motie van GroenLinks waarin staat dat de gaswinning snel naar beneden moet, schade door aardbevingen snel moet worden vergoed en Groningers recht hebben op fatsoenlijk advies en ondersteuning.

De motie werd opgesteld door GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren. Alle partijen, op Forum voor Democratie en DENK na, ondertekenden het document.

In de motie roepen de partijen de regering formeel op om binnen enkele weken te komen tot in ieder geval deze drie punten:

  • een schadeprotocol voor schade langs de lijnen van het Groningse concept
  • te zorgen voor adequate toegang tot (juridisch) advies en ondersteuning voor mensen met schade
  • te starten met het opzetten van een onafhankelijk fonds voor schade onder publieke regie
  • de gaswinning zo snel en zo ver als realistisch mogelijk is naar beneden te brengen

Nieuws

Meest gelezen

menu