Kamer unaniem achter waarderegeling

Minister Henk Kamp in de Tweede Kamer. Foto ANP

De Tweede Kamer heeft unaniem gestemd voor de motie van Kamerlid Bosman (VVD), waarin wordt gepleit voor het behoud van de waardevermeerderingsregeling. Het kabinet wordt gevraagd om bij de komende Voorjaarsnota te komen met voorstellen voor dekking voor de regeling.

De Tweede Kamer heeft unaniem gestemd voor de motie van Kamerlid Bosman (VVD), waarin wordt gepleit voor het behoud van de waardevermeerderingsregeling. Het kabinet wordt gevraagd om bij de komende Voorjaarsnota te komen met voorstellen voor dekking voor de regeling.